Dokumentace a kódování cholelitiázy | APS Medical Billing

Dne 1. října 2015 bude soubor kódů ICD-9-CM, který se používá pro vykazování lékařských diagnóz ve Spojených státech, nahrazen souborem kódů ICD-10-CM. Nový soubor kódů poskytuje více než 68 000 kódů oproti 13 000 kódů v ICD-9 a poprvé zavádí alfanumerickou klasifikaci kategorií. ICD-10 tak mnohem lépe popisuje současné stavy a postupy zdravotní péče a je flexibilní, aby se mohla podle potřeby rozšiřovat a přizpůsobovat měnícímu se prostředí.

Tento bulletin je součástí seriálu společnosti APS Medical Billing, který ilustruje změny, k nimž dojde při přechodu na novou sadu kódů pro vzorové stavy, a poskytuje dodatečnou dokumentaci, která by měla být zahrnuta do zprávy radiologa, aby směřovala ke správnému přiřazení kódu diagnózy, k 1. říjnu 2015.

V tomto vydání se podíváme na diagnózu Cholelithiasis a ukážeme si zvýšenou specifičnost podle nomenklatury ICD-10-CM.

Cholelithiasis

V ICD-9-CM je k dispozici 20 kódů, zatímco ICD-10-CM zdvojnásobuje výběr kódů a vyžaduje diktát k určení: Lokalizace, další stav, povaha dalšího stavu, přítomnost obstrukce

– Žlučník
S akutní cholecystitidou
– S obstrukcí nebo bez ní
S jinou cholecystitidou
– Chronická
– Akutní a chronická
– Jiná
o s obstrukcí nebo bez ní
Bez obstrukce cholecystitidou
– S obstrukcí nebo bez obstrukce

– Žlučových cest
S cholangitidou
– Neurčeno
– Akutní
– Chronická
– Akutní a chronická
o S obstrukcí nebo bez obstrukce
S cholecystitidou
– Neurčeno
-. Akutní
– Chronické
– Akutní a chronické
o S obstrukcí nebo bez obstrukce
– Bez cholangitidy nebo cholecystitidy
– S obstrukcí nebo bez obstrukce
– Žlučník a žlučové cesty
S cholecystitidou
– Neurčeno
– Akutní
– Chronická
– Akutní a chronická
o S obstrukcí nebo bez obstrukce
Bez cholecystitidy
– S obstrukcí nebo bez obstrukce
– Jiná
– S obstrukcí nebo bez obstrukce

ŽLUČNÍK ŽLUČNÍKU

ICD-Kódy 9-CM
574.0 Kalkul žlučníku s akutní cholecystitidou
Včetně
– Žlučového kamene s akutní cholecystitidou
– Kalkulu cystického vývodu s akutní cholecystitidou
– Cholelitiázy s akutní cholecystitidou
– Jakéhokoli stavu zařaditelného do 574.2 s akutní cholecystitidou

574.1 Kalkul žlučníku s jinou cholecystitidou
Včetně
– Žlučového kamene s cholecystitidou
– Kalkulu cystického vývodu s cholecystitidou
– Cholelitiázy s cholecystitidou
– Cholecystitidy s cholelitiázou NOS
– Jakéhokoli stavu zařaditelného do 574.2 s cholecystitidou (chronickou)

574.2 Kalkulace žlučníku bez zmínky o cholecystitidě
Včetně
– Žlučový kalkul NOS
– Žlučová kolika NOS
– Kalkulace cystického vývodu
– Cholelitiáza NOS
– Žlučníková kolika (recidivující)
– Žlučový kámen (impaktovaný)

K výše uvedeným kódům se přidává 5. číslice pro upřesnění stavu obstrukce:
0 bez uvedení obstrukce
1 s obstrukcí

Kódy MKN-10-CM
K80.0 Kalkulace žlučníku s akutní cholecystitidou – přidejte 5. číslici:
– K80.00 Kalkulace žlučníku s akutní cholecystitidou bez obstrukce
– K80.01 Kalkulace žlučníku při akutní cholecystitidě s obstrukcí
Obsahuje jakýkoli stav uvedený v K80.2 při akutní cholecystitidě

K80.1 Kalkulace žlučníku při jiné cholecystitidě – přidat 5. číslici:

– K80.10 Kalkulace žlučníku při chronické cholecystitidě bez obstrukce (zahrnuje cholelitiázu s cholecystitidou NOS)
– K80.11 Kalkulace žlučníku při chronické cholecystitidě s obstrukcí
– K80.12 Kalkulace žlučníku při akutní a chronické cholecystitidě bez obstrukce
– K80.13 Kalkulace žlučníku při akutní a chronické cholecystitidě s obstrukcí
– K80.18 Kalkulace žlučníku při jiné cholecystitidě bez obstrukce
– K80.19 Kalkulace žlučníku při jiné cholecystitidě s obstrukcí

K80.2 Kalkulace žlučníku bez cholecystitidy – přidat 5. číslici
– K80.20 Kalkulace žlučníku bez cholecystitidy bez obstrukce
– K80.21 Kalkulace žlučníku bez cholecystitidy s obstrukcí
Sada kódů zahrnuje:
– Cholecystolitiáza bez cholecystitidy
– Cholelitiáza (bez cholecystitidy)
– Kolika (recidivující) žlučníku (bez cholecystitidy)
– K80. Žlučový kámen (impaktovaný)žlučovodu (bez cholecystitidy)
– Žlučový kámen (impaktovaný) žlučníku (bez cholecystitidy)

KALKULA ŽLUČOVODU

ICD-Kódy 9-CM
574.3 Kalkulace žlučových cest s akutní cholecystitidou
Včetně
– Kalkulace žlučových cest (jakákoli) s akutní cholecystitidou
– Choledocholitiáza s akutní cholecystitidou
– Jakýkoli stav zařaditelný do 574.5 s akutní cholecystitidou

574.4 Kalkul žlučových cest s jinou cholecystitidou
Včetně
– Kalkul žlučových cest (jakýkoli) s cholecystitidou (chronickou)
– Choledocholitiáza s cholecystitidou (chronickou)
– Jakýkoli stav zařaditelný do 574.5 s cholecystitidou (chronickou)

574.5 Kalkul žlučovodu bez zmínky o cholecystitidě
Včetně
– Kalkul:
o žlučovodu (jakémkoli)
o společném vývodu
o jaterním vývodu
– Choledocholitiáza
– Jaterní:
o kolika (recidivující)
o litiáza

K výše uvedeným kódům se přidává pátá číslice pro určení stavu obstrukce:
0 bez zmínky o obstrukci
1 s obstrukcí

ICD-10-CM kódy
K80.3 Kalkulace žlučových cest s cholangitidou – přidejte 5. číslici:
– K80.30 Kalkulace žlučových cest s cholangitidou, blíže neurčená, bez obstrukce
– K80.31 Kalkulace žlučových cest s cholangitidou, blíže neurčená, s obstrukcí
– K80.32 Kalkulace žlučových cest při akutní cholangitidě, bez obstrukce
– K80.33 Kalkulace žlučových cest při akutní cholangitidě, s obstrukcí
– K80.34 Kalkulace žlučových cest při chronické cholangitidě, bez obstrukce
– K80.35 Kalkulace žlučových cest při chronické cholangitidě, s obstrukcí
– K80.36 Kalkulace žlučových cest s akutní a chronickou cholangitidou bez obstrukce
– K80.37 Kalkulace žlučových cest s akutní a chronickou cholangitidou s obstrukcí
Včetně jakéhokoli stavu uvedeného v K80.5 s cholangitidou

K80.4 Kalkulace žlučových cest s cholecystitidou-přidat 5. číslici
– K80.40 Kalkulace žlučových cest s cholecystitidou, blíže neurčenou, bez obstrukce
– K80.41 Kalkulace žlučových cest s cholecystitidou, blíže neurčenou, s obstrukcí
– K80.42 Kalkulace žlučových cest s akutní cholecystitidou bez obstrukce
– K80.43 Kalkulace žlučových cest s akutní cholecystitidou s obstrukcí
– K80.44 Kalkulace žlučových cest při chronické cholecystitidě bez obstrukce
– K80.45 Kalkulace žlučových cest při chronické cholecystitidě s obstrukcí
– K80.46 Kalkulace žlučových cest při akutní a chronické cholecystitidě bez obstrukce
– K80.47 Kalkulace žlučových cest s akutní a chronickou cholecystitidou s obstrukcí
Obsahuje jakýkoli stav uvedený v K80.5 s cholecystitidou (s cholangitidou)

K80.5 Kalkulace žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy – přidat 5. číslici:
– K80.50 Kalkulace žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy bez obstrukce
– K80.51 Kalkulace žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy s obstrukcí
Soubor kódů zahrnuje:
– Choledocholitiáza (bez cholangitidy nebo cholecystitidy)
– Žlučový kámen (impaktovaný) žlučovodu NOS (bez cholangitidy nebo cholecystitidy)
– Žlučový kámen (impaktovaný) společného vývodného kanálu (bez cholangitidy nebo cholecystitidy)
– Žlučový kámen (impaktovaný) jaterního vývodu (bez cholangitidy nebo cholecystitidy)
– Jaterní cholelitiáza (bez cholangitidy nebo cholecystitidy)
– Jaterní kolika (recidivující) (bez cholangitidy nebo cholecystitidy)

KALKULA ŽALUDKU A Jaterního vývodu

ICD-Kódy 9-CM
574.6 Kalkulace žlučníku a žlučových cest s akutní cholecystitidou
Obsahuje jakýkoli stav zařaditelný do 574.0 a 574.3

574.7 Kalkulace žlučníku a žlučových cest s jinou cholecystitidou
Obsahuje jakýkoli stav zařaditelný do 574.1 a 574.4

574.8 Kalkul žlučníku a žlučových cest s akutní a chronickou cholecystitidou
Včetně jakéhokoli stavu zařaditelného do 574.6 a 574.7

574.9 Kalkul žlučníku a žlučových cest bez cholecystitidy
Jakýkoli stav zařaditelný do 574.2 a 574.5

K výše uvedeným kódům se přidává 5. číslice pro upřesnění stavu obstrukce:
0 bez uvedení obstrukce
1 s obstrukcí

Kódy MKN-10-CM
K80.6 Kalkulace žlučníku a žlučových cest s cholecystitidou – přidejte 5. číslici:
– K80.60 Kalkulace žlučníku a žlučových cest s cholecystitidou, blíže neurčená, bez obstrukce
– K80.61 Kalkulace žlučníku a žlučových cest s cholecystitidou, blíže neurčená, s obstrukcí
– K80.62 Kalkulace žlučníku a žlučových cest při akutní cholecystitidě bez obstrukce
– K80.63 Kalkulace žlučníku a žlučových cest při akutní cholecystitidě s obstrukcí
– K80.64 Kalkulace žlučníku a žlučových cest při chronické cholecystitidě bez obstrukce
– K80.65 Kalkulace žlučníku a žlučových cest při chronické cholecystitidě s obstrukcí
– K80.66 Kalkulace žlučníku a žlučových cest při akutní a chronické cholecystitidě bez obstrukce
– K80.67 Kalkulace žlučníku a žlučových cest při akutní a chronické cholecystitidě s obstrukcí

K80.7 Kalkulace žlučníku a žlučových cest bez cholecystitidy – přidat 5. číslici
– K80.70 Kalkulace žlučníku a žlučových cest bez cholecystitidy bez obstrukce
– K80.71 Kalkulace žlučníku a žlučových cest bez cholecystitidy s obstrukcí

Jiná cholelitiáza

Kódy MKN-10-CM
K80.8 Jiná cholelitiáza – přidat 5. číslici:
– K80.80 Jiná cholelitiáza bez obstrukce
– K80.81 Jiná cholelitiáza s obstrukcí

.

Leave a Reply