Biomedicínská informatika

Budoucnost medicíny je ve výpočtech

Před více než 100 lety zhodnotil Abraham Flexner stav lékařského vzdělávání v USA a jeho dopad na lékařskou praxi. To, co uvedl o nedostatku moderní vědy v medicíně, způsobilo uzavření poloviny lékařských fakult v této zemi. Dnes se nacházíme v dalším Flexnerově okamžiku. Medicína a biomedicínská věda jsou podniky zpracovávající data a znalosti, které jsou z velké části prováděny bez jakýchkoli moderních nástrojů kvantitativní analýzy nebo automatizace.

Dne 1. července 2015 jsme na Harvard Medical School slavnostně otevřeli katedru biomedicínské informatiky. Toto mladé oddělení, navazující na naši desetiletou historii bývalého Centra biomedicínské informatiky, přináší do biomedicíny na HMS kvantitativní metody a inženýrství. Naším posláním je zajistit, aby příštích 100 let přineslo průlomové léčebné postupy a vědecké poznatky, které jsme předeslali v článku časopisu New England Journal of Medicine s názvem „Pohled na příštích 100 let v medicíně“.

-Zak Kohane, předseda

Leave a Reply