Angel Sanz Briz

Sanz Briz (1910, Zaragoza) byl mladý diplomat za Frankova režimu, který v letech 1943-1944 vykonával funkci španělského chargé d´affaires v Budapešti. Během této krátké doby toho stihl tolik, že proslul jako hrdina lidstva.

Bez příkazu své vlády využil Sanz Briz všech svých možností, aby zabránil odvozu tisíců lidí do plynových komor v Osvětimi a Birkenau. Spolupracoval s Raoulem Wallenbergem, který byl později uvězněn a poté zmizel v roce 1945 zajat sovětskou armádou, a spolu s papežským nunciem Angelem Rotou, švýcarským konzulem Carlem Lutzem a mnoha dalšími diplomaty, kteří společně vytvořili tajnou síť, jež pomáhala zachraňovat lidi.

Mezi jeho nejvěrnější spolupracovníky patřil Jorge Perlasca, italský přítel, který se prohlásil za španělského velvyslance, když Sanz Briz musel ke konci roku 1944 svou misi ukončit, a který zachránil tisíce lidí před deportací do vyhlazovacích táborů.

Pracoval bez přestávky, díky své rozhodnosti a odvaze vydal Sanz Briz tisíce ochranných dopisů, které zaručovaly jejich držitelům imunitu.

Když byl dotazován pronacistickými úřady nebo samotným Adolfem Eichmannem – velitelem „konečného řešení“ v Maďarsku – odpověděl, že se jedná o dokumenty, které mají být vydávány pouze sefardským Židům, protože Frankova vláda uznává jejich právo vlastnit španělskou národnost.

O mnoho let později v knize Federica Ysarta „Španělsko a Židé“ Sanz Briz říká: „Dvě stě jednotek, které mi byly uděleny, jsem proměnil ve dvě stě rodin; těchto dvě stě rodin se množilo donekonečna díky jednoduchému postupu nevydat žádný doklad nebo pas s číslem vyšším než 200“.

Z přibližně 5 200 Židů, které Sanz Briz zachránil, byla jen menšina španělského původu.

16. října 1994 byla na jednom z budapešťských domů, které byly útočištěm stovek Židů, odhalena pamětní deska na jeho počest, obrácená k Parque San Esteban (parku svatého Štěpána). Ve Španělsku se jeho tvář a jméno objevily na pamětní známce, která je součástí série věnované lidským právům.

Překlad: María Pensavalle

Leave a Reply