Alternativy ke standardizovaným testům

Vítejte v archivu a na webových stránkách Rethinking Schools

Staňte se předplatitelem a čtěte tento článek. Jste již předplatitelem? Přihlaste se zde.

Náhled článku:

Jednou z perspektivnějších forem hodnocení je takzvané „hodnocení na základě portfolia“. Přístupy k portfoliím se značně liší, ale všechny se opírají o záznamy vedené učitelem a o sbírky žákovských prací, nazývané „žákovské portfolio“. Během školního roku učitelé a žáci shromažďují práce, které ukazují pokroky a úspěchy žáků v různých předmětech, např. v angličtině nebo přírodních vědách. Studenti jsou obvykle vybízeni k tomu, aby se nad vybranými pracemi zamysleli. Taková reflexe pomáhá studentům přemýšlet nejen o tom, co se naučili, ale i o vlastních procesech učení, což vše přispívá k celkovému cíli zlepšit učení studentů.

V některých přístupech učitel na konci klasifikačního období portfolio prozkoumá a práci ohodnotí na základě bodovacího průvodce. Někdy žáci nebo jejich spolužáci také hodnotí své práce. Učitel nakonec zaznamená skóre do tzv. záznamu o učení, k němuž někdy přikládá důkazy, např. ukázku psaní nebo zápis vědeckého experimentu. Tento přístup je užitečný pro učitele i rodiče při zjišťování, jak dobře žák postupuje. Díky takzvanému „náhodnému výběru“ však může být také základem pro zlepšení profesního rozvoje a pro odpovědnost celé školy a okresu.

Při „náhodném výběru“ se z každé třídy náhodně vybere určitý počet záznamů o učení a žákovských portfolií. Záznamy a portfolia přezkoumává nezávislá skupina – učitelé z jiných škol, členové komunity nebo kombinace obojího. Pokud je mezi závěry nezávislých lektorů a třídního učitele velký rozdíl, může být přizvána třetí skupina nebo může být ze třídy odebrán větší vzorek, aby se zjistilo, jak dobře konkrétní učitel důsledně uplatňuje dohodnuté pokyny pro hodnocení.

Postupy tohoto druhu byly vyvinuty ve Velké Británii, Austrálii a Spojených státech, zejména ve Vermontu, který zavedl celostátní programy hodnocení v matematice a psaní založené na portfoliích žáků. Dalšími příklady jsou projekty jako Learning Record, založený v Kalifornii, a Work Sampling System, založený v Ann Arbor.

Tento přístup založený na třídě má několik výhod. Například hodnocení je založeno na široké škále žákovských prací vykonaných během dlouhého časového období, nikoli na jediném testu na papíře a tužce, který je vypracován během několika hodin. Dále tento přístup podněcuje školy a okresy, aby investovaly do profesního rozvoje učitelů a externích hodnotitelů, a nutí učitele, aby důsledněji přemýšleli o kvalitě práce žáků ve své třídě.</p

Chcete-li si přečíst zbytek tohoto článku:

Staňte se předplatitelem a přečtěte si tento článek. Jste již předplatitelem? Přihlaste se zde.

Leave a Reply