Vaihtoehtoja standardoiduille testeille

Tervetuloa Rethinking Schoolsin arkistoon ja verkkosivuille

Tule tilaajaksi lukeaksesi tämän artikkelin. Oletko jo tilaaja? Kirjaudu sisään täällä.

Artikkelin esikatselu:

Yksi lupaavimmista arviointimuodoista on niin sanottu ”portfoliopohjainen arviointi”. Lähestymistavat portfolioihin vaihtelevat huomattavasti, mutta ne kaikki perustuvat opettajan pitämiin kirjauksiin ja oppilaan töiden kokoelmiin, joita kutsutaan ”oppilasportfolioksi”. Kouluvuoden aikana opettajat ja oppilaat keräävät töitä, joista käy ilmi oppilaan edistyminen ja saavutukset eri oppiaineissa, kuten englannissa tai luonnontieteissä. Oppilaita kannustetaan yleensä pohtimaan valittuja töitä. Tällainen pohdinta auttaa oppilaita miettimään paitsi sitä, mitä he ovat oppineet, myös omia oppimisprosessejaan, mikä kaikki edistää yleistä tavoitetta parantaa oppilaiden oppimista.

Joissain lähestymistavoissa opettaja tarkastaa portfolion arvosanajakson lopussa ja arvioi työt pisteytysoppaan perusteella. Joskus myös oppilaat tai heidän ikätoverinsa pisteyttävät työnsä. Opettaja kirjaa lopulta pistemäärän niin sanottuun ”oppimispöytäkirjaan” ja liittää siihen todistusaineistoa, kuten kirjoitusnäytteen tai kirjoitelman luonnontieteellisestä kokeesta. Tästä lähestymistavasta on hyötyä opettajalle ja vanhemmille, kun he määrittävät, miten hyvin oppilas edistyy. Mutta niin sanotun ”satunnaisotannan” avulla se voi myös olla perusta ammatillisen kehittymisen parantamiselle sekä koulun ja piirin laajuiselle vastuuvelvollisuudelle.

Satunnaisotannassa osa oppimispöytäkirjoista ja oppilasportfolioista valitaan satunnaisesti jokaisesta luokkahuoneesta. Riippumaton ryhmä, joka koostuu muiden koulujen opettajista, yhteisön jäsenistä tai näiden yhdistelmästä, tarkastaa oppimisasiakirjat ja portfoliot. Jos riippumattomien lukijoiden ja luokanopettajan johtopäätösten välillä on suuria eroja, voidaan kutsua paikalle kolmas ryhmä tai ottaa luokkahuoneesta suurempi otos sen selvittämiseksi, kuinka hyvin tietty opettaja soveltaa johdonmukaisesti sovittuja arviointiohjeita.

Tämmöisiä lähestymistapoja on kehitetty Isossa-Britanniassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa, erityisesti Vermontissa, joka on ottanut käyttöön oppilaiden oppilasportfolioihin perustuvia osavaltion laajuisia arviointiohjelmia matematiikassa ja kirjoittamisessa. Muita esimerkkejä ovat Kaliforniassa toimiva Learning Record ja Ann Arborissa toimiva Work Sampling System.

Tällaisella luokkahuonepohjaisella lähestymistavalla on useita etuja. Arviointi perustuu esimerkiksi laajaan oppilastyöhön, joka on tehty pitkän ajanjakson aikana, eikä yksittäiseen, muutaman tunnin aikana tehtyyn paperikokeeseen. Lisäksi lähestymistapa kannustaa kouluja ja koulupiirejä investoimaan opettajien ja ulkopuolisten arvioijien ammatilliseen kehitykseen, ja se saa opettajat pohtimaan johdonmukaisemmin oppilastöiden laatua luokassaan.</p

Lue loput tästä artikkelista:

Tilaa tämä artikkeli. Oletko jo tilaaja? Kirjaudu sisään täällä.

Leave a Reply