Varför är pruttar roliga?

Clas-Göran af Björkesten, klinisk instruktör i internmedicin, upplever vi alla flatulens?

”Alla producerar tarmgaser. Hos vissa människor släpps gasen ut på ett mer diskret sätt, medan den hos andra kan vara överdrivet påtaglig. Hos vissa individer absorberas gasen effektivare tillbaka till kroppen, eller så lämnar den kroppen i samband med avföring. Andra producerar så stora mängder gas att deras buk svullnar upp avsevärt.”

Vad är det som gör att det är så avkopplande att släppa ut gas för dig själv men obehagligt för andra?

”De flesta gaser luktar. Svavel kan lukta, liksom metan som produceras i tarmen. När man släpper ut gasen mår man bättre, eftersom mängden gas i tarmen och den därmed sammanhängande uppblåstheten minskar. Om gasen stannar kvar i tarmen eller upptar ett större område i den, kan människor inte släppa ut den. I sådana fall kan svullnaden vara skadlig.”

Varför orsakar bönor, ärtor och lök flatulens?

”Bönor, ärtor och lök innehåller mycket kolhydrater som inte absorberas i tunntarmen. Som ett resultat av jäsningen bildar de gas i tjocktarmen. Hos vissa personer är denna jäsning mer riklig och ger därför mer gas, eller åtminstone mer subjektiva symtom.”

Anu Korhonen, professor i områdes- och kulturstudier, varför är pruttar roliga?

”Det roliga med pruttar är förknippat med okontrollerbar kroppslighet. Pruttar är en del av den dolda kroppsligheten som tränger upp till ytan. För att parafrasera Michail Bachtin är det en del av den groteska kroppen.”

Hur länge har människor skrattat åt pruttar?

”Prutthumor av något slag kan förknippas med vilken period som helst från vilken det finns källor. Attityderna till den manliga fisen har varit mer tillåtande jämfört med den kvinnliga fisen. Den förstnämnda har också uppfattats som en kritik av rationaliteten och avslöjar förfiningens galenskap. Den har fungerat som en lämplig interjektion i maskulina konversationer.”

Vilka positiva saker har mänskligheten fått ut av prutthumor?

”I tidiga skämt var en av pruttens viktigaste roller att visa på vår delade mänsklighet och att lägga till ett minimum av jämlikhet mellan människor: vi är utlämnade åt våra kroppar och kapabla att skratta tillsammans.”

I en kandidatuppsats som färdigställdes inom kommunikationsområdet vid Tammerfors universitet i våras framhålls att pruttar är tillåtet i ett stabilt förhållande. Är denna dynamik ett historiskt begrepp?

”Även i medeltidens och den moderna historiens humormaterial förekommer pruttar som ett tecken på förtrogenhet i relationer. På den tiden trodde man att människor ska bli ett kött när de är gifta. Genom att leva på sådana intima villkor blir pruttar bekanta och mer acceptabla.”

Artikeln har publicerats på finska i tidskriften Yliopistos nummer 6/2020.

Leave a Reply