Waarom zijn scheten grappig?

Clas-Göran af Björkesten, klinisch docent interne geneeskunde, hebben we allemaal last van winderigheid?

“We produceren allemaal darmgas. Bij sommige mensen komt het gas op een meer onopvallende manier vrij, terwijl het bij anderen overmatig kan zijn. Bij sommige mensen wordt het gas efficiënter terug in het lichaam geabsorbeerd, of verlaat het het lichaam samen met de ontlasting. Anderen produceren zulke overvloedige hoeveelheden gas dat hun buik aanzienlijk opzwelt.”

Waarom is het vrijkomen van gas zo ontspannend voor uzelf maar onaangenaam voor anderen?

“De meeste gassen stinken. Zwavel kan stinken, evenals het methaan dat in de darm wordt geproduceerd. Door het vrijkomen van gas voel je je beter, omdat de hoeveelheid gas in de darm en de daarmee gepaard gaande zwelling afnemen. Blijft het gas vastzitten in de darm of neemt het een groter gebied in de darm in beslag, dan is men niet in staat het te laten ontsnappen. In dergelijke gevallen kan de zwelling schadelijk zijn.”

Waarom veroorzaken bonen, erwten en uien winderigheid?

“Bonen, erwten en uien bevatten veel koolhydraten die in de dunne darm niet worden opgenomen. Als gevolg van gisting vormen ze gas in de dikke darm. Bij bepaalde mensen is deze fermentatie overvloediger en veroorzaakt dus meer gas, of op zijn minst meer subjectieve symptomen.”

Anu Korhonen, hoogleraar gebieds- en cultuurstudies, waarom zijn scheten grappig?

“De grappigheid van scheten wordt geassocieerd met oncontroleerbare lichamelijkheid. Scheten zijn een deel van verborgen lichamelijkheid dat naar de oppervlakte dringt. Om Mikhail Bakhtin te parafraseren, het is een deel van het groteske lichaam.”

Hoe lang lachen mensen al om scheten?

“Een of andere vorm van schetenhumor kan geassocieerd worden met elke periode waaruit bronnen bestaan. De houding ten opzichte van de mannelijke scheet is toegeeflijker geweest dan die ten opzichte van de vrouwelijke scheet. De mannelijke scheet werd ook gezien als een kritiek op de rationaliteit, die de waanzin van het raffinement blootlegde. Het heeft gediend als een geschikte tussenzin in mannelijke conversaties.”

Welke positieve effecten heeft de mensheid gehad van scheethumor?

“In vroege grappen was een van de belangrijkste rollen van de scheet het aantonen van onze gedeelde menselijkheid en het toevoegen van een minimum aan gelijkheid tussen mensen: we zijn overgeleverd aan onze lichamen en in staat om samen te lachen.”

In een bachelorscriptie die in het voorjaar werd afgerond op het gebied van communicatie aan de universiteit van Tampere, wordt gesteld dat scheten laten is toegestaan in een stabiele relatie. Is deze dynamiek een historisch concept?

“In het humoristische materiaal van de Middeleeuwen en ook in de moderne geschiedenis komen scheten voor als een teken van vertrouwdheid binnen relaties. In die tijd dacht men dat mensen één vlees zullen zijn als ze getrouwd zijn. Door op zulke intieme voet te leven, worden scheten vertrouwd en meer aanvaardbaar.”

Het artikel is in het Fins gepubliceerd in het 6/2020 nummer van het Yliopisto tijdschrift.

Leave a Reply