Sexuell hälsa

Preventiv vaginalring

Läs det här svenskt(Preventivring)

Vad är det?

Preventiv vaginalring är en mjuk, flexibel ring med en diameter på cirka 5 centimeter. Den placeras i slidan, varifrån den långsamt frigör hormoner – de kemikalier som kroppen producerar för att kontrollera organens funktion – genom slidans väggar och in i blodomloppet. Hormonerna i vaginalringen har en effekt på äggstockarna och livmodern för att förhindra graviditet.

Hur fungerar det?

Kontraceptiv vaginalringKombinationen av hormonerna progesteron och östrogen i den preventiva vaginalringen förhindrar ägglossning (frigörandet av ett ägg från äggstockarna under kvinnans menstruationscykel). Om inget ägg frigörs från äggstocken kan flickan inte bli gravid eftersom det inte finns något ägg som kan befruktas av spermierna.

Hormonerna i vaginalringen gör också att slemmet i livmoderhalsen blir tjockare, vilket gör det svårare för spermierna att ta sig in i livmodern och komma i kontakt med de ägg som har frigjorts. Hormonerna i vaginalringen påverkar också vid vissa tillfällen livmoderslemhinnan så att det blir svårt för ägget att fästa vid livmoderväggen.

Samma som p-piller eller plåster ska en ung kvinna använda vaginalringen i enlighet med sin menstruationscykel. Ringen sätts in i slidan (på samma sätt som en tampong) på den första dagen av menstruationscykeln eller före den femte dagen av menstruationscykeln. Den sitter på plats i tre veckor i taget. I slutet av den tredje veckan, samma veckodag som du satte in den och vid samma tidpunkt, tar du bort den. Om några dagar börjar menstruationen. I slutet av den fjärde veckan, på samma veckodag som den sista ringen sattes in, sätter den unga kvinnan in en ny vaginalring och börjar processen på nytt. Den nya vaginalringen ska sättas in samma dag, även om hon fortfarande har menstruation.

Då hormonerna i vaginalringen inte har någon omedelbar effekt bör en annan preventivmetod (t.ex. kondom) användas under de första sju dagarna som en flicka börjar använda vaginalringen. Efter 7 dagar kan endast ringen användas för att förhindra graviditet. Men genom att använda kondomer (kondomer) förhindrar du att få sexuellt överförbara sjukdomar.

Den exakta positionen av ringen i slidan är inte avgörande, så länge den inte stör henne. Detta beror på att vaginalringens funktion inte är att vara en preventivbarriär. Om ringen är obekväm kan den unga kvinnan trycka in den längre in i slidan eller ta bort den och sätta in den igen. Om den är på plats känner de flesta flickor inte att ringen är på plats. Den kommer inte ut när du simmar, badar eller tränar. Den kommer inte heller ut vid sex.

Ringen hålls på plats av vaginalmuskulaturen, så det är mycket svårt för den att komma ut. Om den kommer ut ska den sköljas i kallt vatten (inte varmt vatten!) och bytas ut inom tre timmar. Om det tar mer än tre timmar att sätta tillbaka ringen i slidan finns det en risk att flickan blir gravid och måste använda en annan preventivmetod tills hon har haft ringen i sju dagar. Om du inte har ringen i mer än tre timmar under den tredje veckan ska du ringa din läkare och fråga vad du ska göra. Din läkare kan säga att du ska sätta in en ny ring eller att du inte ska byta ut den, så att din menstruation kommer tidigare. I vilket fall som helst bör du använda en annan preventivmetod.

Hur bra fungerar det?

Vaginalringar är i allmänhet lika effektiva som andra vanliga hormonella preventivmetoder, till exempel plåster eller piller. Studier visar att ungefär 8 av 100 typiska par som använder ringen för att förhindra graviditet kommer att få en oavsiktlig graviditet under ett år. Naturligtvis beror chanserna att bli gravid på korrekt användning av ringen. Om man försenar eller glömmer att sätta in ringen varje månad, eller om man tar bort ringen för tidigt, minskar ringens effektivitet.

I allmänhet beror en preventivmedels effektivitet på många faktorer. Till exempel om en person har ett medicinskt tillstånd eller tar mediciner som kan störa användningen. Det är viktigt att läkarna vet vilka mediciner eller växtbaserade kosttillskott en ung kvinna tar. Om den unga kvinnan använder ringen behöver hon inte komma ihåg att ta ett piller eller byta plåster varje dag, men hon måste komma ihåg att ta bort ringen efter tre veckors användning och byta ut den en vecka senare. Om ringen inte byts ut i tid förlorar den sin effektivitet.

Skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar

Vaginalringen ger inget skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Vid sex bör parterna alltid använda kondom tillsammans med vaginalringen för att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Abstinens (att inte ha sex) är den enda metoden som alltid förhindrar graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar.

Potentiella biverkningar

Vaginalringen är en säker och effektiv preventivmetod. De flesta unga kvinnor som använder vaginalringen upplever inga biverkningar. Rökning när du använder vaginalringen kan öka risken för vissa biverkningar. Därför rekommenderar sjukvårdspersonal unga kvinnor som använder vaginalringar att inte röka.

Biverkningarna som vissa kvinnor upplever när de använder vaginalringen liknar de som orsakas av p-piller. De inkluderar följande:

  • iregelbundna menstruationsblödningar
  • illamående, huvudvärk, yrsel och bröstsmärta
  • humörförändringar
  • blodproppar (ovanligt hos kvinnor under 35 år som inte röker)

Nedan följer andra biverkningar som har setts hos kvinnor som använder vaginala ringar:

  • irritation eller infektioner i slidan
  • vaginala flytningar
  • problem vid användning av kontaktlinser, t.ex. synförändringar eller oförmåga att bära kontaktlinser

Många av dessa biverkningar är lindriga och försvinner vanligen inom 2 till 3 månader.

Vem använder det

Vaginalringen är ofta användbar för flickor som har svårt att komma ihåg att ta p-piller varje dag eller som har svårt att svälja ett piller. Dessa flickor bör känna sig tillräckligt bekväma för att sätta anordningen i sin vagina.

Inte alla kvinnor kan eller bör använda en vaginalring. I vissa fall kan vissa tillstånd eller andra faktorer göra användningen av vaginalring mindre effektiv eller mer riskabel. Den rekommenderas till exempel inte till kvinnor som har haft allvarliga blodproppar, högt blodtryck, vissa typer av cancer, vissa typer av migrän eller diabetes med komplikationer.

Flickor som har haft vaginala blödningar (blödningar som inträffar utanför menstruationen) utan känd anledning eller som misstänker att de är gravida bör prata med sin läkare, sluta använda ringen och använda en annan form av preventivmedel för tillfället.

Unga kvinnor som är intresserade av att lära sig mer om eventuella hälsofördelar och risker med olika preventivmetoder, inklusive vaginalringen, bör tala med sin läkare eller annan vårdgivare.

Hur får jag den?

Vaginalringen måste förskrivas av en läkare eller sjuksköterska. De kommer att ställa frågor om din familjehistoria och göra en fullständig fysisk undersökning, inklusive blodtryck och Pap-utstrykning. Om en vaginalring rekommenderas kommer de att skriva ut ett recept och ge dig instruktioner om hur du ska använda den.

Unga kvinnor som börjar använda en ring kan bli ombedda att återkomma till ett möte om några månader för att få sitt blodtryck kontrollerat och för att se till att det inte finns några problem. Efter denna kontroll kan din läkare rekommendera rutinkontroller en eller två gånger per år, eller vid behov.

Hur mycket kostar det?

Vaginalringen kostar i allmänhet mellan 30 och 80 dollar i USA, även om familjeplaneringskliniker (t.ex. Planned Parenthood) ofta säljer dem för mindre. Dessutom täcker många sjukförsäkringar kostnaderna för vaginalringar och läkarbesök.

Reviewed by: Mary L. Gavin, MD
Revisionsdatum: augusti 2013

.

Leave a Reply