Glyxambi

Frekvent urinering, yrsel eller yrsel kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, tala om detta för din läkare eller apotekspersonal utan dröjsmål.

För att minska risken för yrsel och yrsel ska du resa dig långsamt när du reser dig från en sittande eller liggande position.

Håll dig i minnet att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Säg till din läkare omedelbart om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: tecken på urinvägsinfektion (t.ex. brännande/smärtsam/frekvent/brådskande urinering, rosa/blodig urin), tecken på njurproblem (t.ex. förändring av urinmängden), ledsmärta, ovanliga hudblåsor, tecken på hjärtsvikt (t.ex. andfåddhet, svullna fotleder/fötter, ovanlig trötthet, ovanlig/snabb viktuppgång).

Sök genast läkarhjälp om du får mycket allvarliga biverkningar, inklusive: tecken på sjukdom i bukspottkörteln (såsom illamående/kräkningar som inte slutar, svår mag-/buksmärta som kan sprida sig till ryggen), ovanlig trötthet, andningssvårigheter.

Detta läkemedel kan orsaka en ny jästinfektion i slidan eller penis. Det kan också orsaka en sällsynt men mycket allvarlig bakterieinfektion i könsorganen/analen (Fournier’s gangren). Tala genast om för din läkare om du har tecken på en svampinfektion i slidan (t.ex. ovanligt vaginalt flytningar/brännande/klåda/lukt) eller i penis (t.ex. rodnad/klåda/svullnad i penis, ovanligt flytningar från penis). Sök dock genast läkarhjälp om du har smärta/rodnad/svullnad i eller runt könsorganet/analen, tillsammans med feber eller om du känner dig ohälsosam.

Detta läkemedel orsakar vanligtvis inte lågt blodsocker (hypoglykemi). Lågt blodsocker kan förekomma om detta läkemedel förskrivs tillsammans med andra diabetesläkemedel, eller om du inte får i dig tillräckligt med kalorier från maten, eller om du tränar ovanligt mycket. Prata med din läkare eller apotekare om huruvida dosen av dina andra diabetesmediciner behöver sänkas. Symtom på lågt blodsocker inkluderar plötslig svettning, skakningar, snabb hjärtslag, hunger, suddig syn, yrsel eller stickande händer/fötter. Det är en god vana att ha med sig glukostabletter eller gel för att behandla lågt blodsocker. Om du inte har dessa pålitliga former av glukos kan du snabbt höja ditt blodsocker genom att äta en snabb sockerkälla som bordssocker, honung eller godis, eller dricka fruktjuice eller lightläsk. Berätta genast för din läkare om reaktionen och användningen av denna produkt. För att förebygga lågt blodsocker, ät måltider enligt ett regelbundet schema och hoppa inte över måltider. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal för att ta reda på vad du ska göra om du missar en måltid.

Symtom på högt blodsocker (hyperglykemi) inkluderar törst, ökad urinering, förvirring, sömnighet, rodnad, snabb andning och fruktig andedräktslukt. Om dessa symtom uppträder ska du tala om det för din läkare omedelbart. Din läkare kan behöva justera dina diabetesmediciner.

Detta läkemedel kan leda till att du förlorar för mycket kroppsvatten (uttorkning). Detta kan leda till allvarliga njurskador. Drick mycket vätska för att förhindra uttorkning. Meddela din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du inte kan dricka vätska som vanligt eller om du förlorar vätska (t.ex. på grund av kräkningar, diarré eller kraftig svettning). Tala också om för din läkare direkt om du har några tecken på uttorkning, till exempel om du kissar mindre än vanligt, ovanlig muntorrhet/törst, snabb hjärtrytm eller yrsel/lätthet/svimning.

En mycket allvarlig allergisk reaktion på detta läkemedel är sällsynt. Sök dock genast läkarhjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda/svullnad (särskilt i ansiktet/tunga/strupe), allvarlig yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte finns i listan ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

I USA –

Ringa din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088 eller på www.fda.gov/medwatch.

I Kanada – Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till Health Canada på 1-866-234-2345.

Leave a Reply