Gametangium

Beroende på vilken typ av gamet som produceras i ett gametangium kan man skilja mellan flera olika typer.

KvinnaRedigera

Huvudsartiklar: Archegonium och Oogonium

Kvinnliga gametangier kallas oftast för archegonia. De producerar äggceller och är platser för befruktning. Archegonia är vanliga hos alger och primitiva växter samt gymnospermer. Hos blommande växter ersätts de av embryosäcken inuti äggstocken.

ManEdit

Huvaartikel: Antheridium

De hanliga gametangierna kallas oftast för antheridier. De producerar spermier som de släpper ut för befruktning. Antheridier som producerar icke-motila spermier (spermaceller) kallas spermatangier. Vissa antheridier släpper inte ut sina spermier. Till exempel är oomycetens antheridium ett syncytium med många spermiekärnor och befruktningen sker via befruktningsrör som växer från antheridium och kommer i kontakt med äggcellerna. Antheridier är vanliga i gametofyterna hos ”lägre” växter som bryofyter, ormbunkar, cycader och ginkgo. I ”högre” växter som barrträd och blommande växter är de ersatta av pollenkorn.

IsogamousEdit

I isogami ser könscellerna likadana ut och kan inte klassificeras i ”hane” eller ”hona”. Hos zygomyceter bildar till exempel två gametangier (enstaka flerkärniga celler i slutet av hyfer) god kontakt med varandra och smälter samman till ett zygosporangium. Inne i zygosporangiumet parasiterar kärnorna från var och en av de ursprungliga två gametangierna ihop.

Leave a Reply