COVID-19 RELIEF:

När världen försöker anpassa sig till en fråga med enorma konsekvenser går våra hjärtan, böner och tankar till alla dem som påverkas av utbrottet.

Medans vi noga övervakar denna situation prioriterar vi två saker – vår personals och våra kunders hälsa och välbefinnande, samt att fortsätta tillhandahålla den höga servicenivå som ni alla har kommit att förvänta er.

Vi vill försäkra er om att vi vidtar försiktighetsåtgärder för allas säkerhet. Vi har fattat beslutet att hålla vårt kontor öppet för att hjälpa våra kunder på alla möjliga sätt. Vi har dock slutat att ta emot möten och ber att all relevant information skickas via e-post, post eller lämnas in i den låda vi har utanför ytterdörren. Vi håller ständigt ett öga på lådan och hämtar regelbundet dina dokument.

Den uppdaterade skatteinformationen, som vi känner till den idag, är att IRS fortfarande behandlar återbetalningar. Vänligen ge oss därför din skatteinformation och/eller undertecknade e-file-auktorisationsformulär så att vi kan hjälpa dig att få dina återbetalningar så snabbt som möjligt.

För skattebetalare som kommer att vara skyldiga pengar till IRS beviljar de en ränte- och straffri förlängning av tiden för att betala din skatt fram till den 15 juli 2020. Detta ger dig inte en automatisk förlängning av tiden för att lämna in din deklaration. Du måste fortfarande lämna in din skattedeklaration eller en begäran om förlängning senast den 15 april 2020.

För alla våra skattebetalare i NJ/NY har det ännu inte kommit något besked om en förlängning av dina skattebetalningar eller en ändring av tidsfristen för inlämning.

För våra företagskunder, vänligen mejla eller ring oss med alla frågor du kan ha så att vi kan hjälpa dig och dina anställda att klara av denna nuvarande situation.

Sist vill vi låta er veta att vi uppskattar var och en av er och ser fram emot att gå förbi denna tragiska tid. Var försiktiga.

Addeo, Polacco & Penta och personal

Leave a Reply