Apatone IV Therapy to Treat Cancer

Hur Apatone IV Treatment Works

Apatone är en egenutvecklad lösning som kombinerar vitamin K3 och vitamin C. Vitamin C är en aktiv antioxidant som har visat sig förhindra induktion av tumörer i kliniska experiment, medan enbart vitamin K3 visade sig ha antitumöraktivitet. Apatone kombinerar vitamin C och vitamin K3 i förhållandet 100:1. Studier visade att de två vitaminerna kan verka synergistiskt för att hämma tillväxten av cancerceller och inducera celldöd via apoptos.

En första klinisk forskning tyder på att Apatone kan fungera som en alternativ cancerbehandling genom att reducera föreningar i tumörer som bidrar till energiproduktion och ger skydd mot kemoterapi. Detta möjliggör i huvudsak en exakt inriktning på tumörceller utan att skada den omgivande friska vävnaden, som innehåller normala celler. En standardbehandling, t.ex. kemoterapi eller strålning, kan utrota cancerceller. Eventuella friska celler och normala celler kan dock påverkas av den hårda behandlingen.

Hur Apatone IV-behandling administreras

Apatone administreras normalt i form av en oral tablett. Genom att injicera Apatone via intravenösa infusioner introduceras vitaminerna direkt i blodomloppet, vilket förhindrar eventuell nedbrytning i matsmältningssystemet och möjliggör optimal absorption och biotillgänglighet av de två näringsämnena. Doseringen kan variera från patient till patient beroende på personlig hälsa, cancer och tumörutveckling samt känslighet för behandlingen. Apatone kan också användas tillsammans med kemoterapi och andra behandlingar för att förstärka effekterna och stödja läkning när cancern har avlägsnats.

Övriga frågor? Ring Immunity Therapy Center idag och börja på din väg mot återhämtning!

Medicinskt granskad av:Dr. Bautista

25 november 2019

Dela på:

  • Dela denna artikel på Facebook
  • Dela denna artikel på Twitter

Dr Carlos Bautista är en certifierad läkare. Han fick sin läkarexamen från Universidad Autónoma de Baja California och har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med alternativ medicin för att behandla cancer, autoimmuna sjukdomar, kroniska degenerativa sjukdomar och infektionssjukdomar. Han öppnade Immunity Therapy Center 2007 med målet att tillhandahålla medicinsk vård av högsta kvalitet för mer än 5 000 patienter.

Leave a Reply