Ändringar/VirtualBox Guest Integration

Sammanfattning

VirtualBox är en populär och lättanvänd programvara för virtuella maskiner. Syftet med den här ändringen är att leverera VirtualBox gästdrivrutiner och -verktyg som standard i Fedora workstation-produkten.

Owner

 • Name: Hans de Goede
 • Email: [email protected]
 • Release notes ticket: #70
 • Produkt: Workstation

Aktuell status

 • Targeted release: Fedora 28
 • Senaste uppdatering: 2018-03-02
 • Felspårare: #1534595

Detaljerad beskrivning

VirtualBox körs på Windows. MacOS och Linux och används av många användare för att prova Linux för första gången. Därför är det viktigt att Fedora fungerar bra i VirtualBox virtuella maskiner. Liksom andra virtuella maskiner kan VirtualBox virtuella maskiner erbjuda en förbättrad användarupplevelse när vissa VirtualBox-specifika gästdrivrutiner och gästverktyg är installerade. Den här ändringen handlar om att lägga till gästdrivrutinerna i Fedora-kärnpaketet, paketera verktygen för användarutrymmet (VirtualBox Guest Additions) och lägga till paketet VirtualBox Guest Additions i standardpaketlistan för Workstation-produkten.

Fördel för Fedora

En bättre integrering med VirtualBox leder till en mycket bättre användarupplevelse för användare som bestämmer sig för att köra Fedora under VirtualBox. Se även de extra funktioner som detta möjliggör nedan under ”Användarupplevelse”.

Räckvidd

 • Förslagsinnehavare:
  • VirtualBox-gästdrivrutiner har slagits samman med linux-next och kommer att finnas i 4.16, den kärnutgåva med vilken F28 kommer att levereras. Den separata kärndrivrutinen vboxsf har lämnats in uppströms och väntar på granskning uppströms. Om vboxsf-drivrutinen inte godkänns uppströms i tid kan vi skeppa med VirtualBox-gästintegration utan stöd för delad mapp.
  • Paket VirtualBox Guest Additions userspace parts (Review Request)
  • Lägg till paketet VirtualBox Guest Additions till standardpaketlistan för produkten Workstation
 • Andra utvecklare: N/A (inte en systemövergripande ändring)
 • Release engineering: (en kontroll av en påverkan med Release Engineering behövs)
  • Förteckning över leveranser: (en kontroll av en påverkan med Release Engineering behövs)
   • Förteckning över leveranser: N/A (inte en systemövergripande ändring)
  • Policies and guidelines: N/A (ingen systemövergripande ändring)
  • Godkännande av varumärke: N/A (behövs inte för den här ändringen)

  Effekter av uppgradering/kompatibilitet

  Uppgraderingsstigar som automatiskt installerar nya standardpaket kommer automatiskt att få den här funktionen aktiverad. Användare som använder andra uppgraderingsvägar (t.ex. en manuell dnf-uppdatering) måste installera paketet VirtualBox Guest Additions manuellt för att få den här funktionen aktiverad.

  Hur man testar

  1. Installera Fedora 28 i en virtuell VirtualBox-maskin.
  2. Testar funktionerna som listas nedan under ”User Experience”.

  Användarupplevelse

  Användare som kör Fedora under VirtualBox kommer att få följande funktioner:

  • Automatisk storleksändring av gästskrivbordets upplösning till vm:s fönsterstorlek
  • Stöd för sömlöst läge (visar endast gästfönster, hide guest background)
  • Kopiera och klistra in mellan gäst och värd
  • 3D passthrough
  • Mappdelning av mappar

  Avhängigheter

  N/A (not a System Wide Change)

  Kontingensplan

  • Kontingensmekanism:
   • Förslagsägaren kommer att ta bort paketet VirtualBox Guest Additions från standardpaketlistan för Workstation-produkten om det inte fungerar som det ska
   • Om kärndrivrutinen vboxsf ännu inte är klar kan vi leverera med VirtualBox gästintegration utan stöd för delad mapp.
  • Frist för oförutsedda händelser: Beta Freeze
  • Blockerar utgivningen? Nej
  • Blockerar produkten? Workstation

  Dokumentation

  N/A (inte en systemövergripande ändring)

  Release Notes

  TODO

Leave a Reply