Changes/VirtualBox Guest Integration

Podsumowanie

VirtualBox jest popularnym, łatwym w użyciu oprogramowaniem do maszyn wirtualnych. Celem tej zmiany jest domyślne dołączenie sterowników i narzędzi VirtualBox dla gości do stacji roboczej Fedora.

Właściciel

 • Nazwa: Hans de Goede
 • Email: [email protected]
 • Release notes ticket: #70
 • Produkt: Workstation

Current status

 • Targeted release: Fedora 28
 • Ostatnia aktualizacja: 2018-03-02
 • Tracker bug: #1534595

Detailed Description

VirtualBox działa w systemach Windows. MacOS i Linux i jest używany przez wielu użytkowników do wypróbowania Linuksa po raz pierwszy. W związku z tym ważne jest, aby Fedora działała dobrze w maszynach wirtualnych VirtualBox. Podobnie jak inne maszyny wirtualne, maszyny wirtualne VirtualBox mogą oferować ulepszone wrażenia użytkownika, jeśli zainstalowane są sterowniki gościa i narzędzia gościa specyficzne dla VirtualBox. Ta zmiana polega na dodaniu sterowników gościnnych do pakietu jądra Fedory, spakowaniu narzędzi dla przestrzeni użytkownika (VirtualBox Guest Additions) i dodaniu pakietu VirtualBox Guest Additions do domyślnej listy pakietów dla produktu Workstation.

Korzyści dla Fedory

Większa integracja z VirtualBoxem prowadzi do znacznie lepszego doświadczenia użytkownika dla użytkowników, którzy zdecydują się uruchomić Fedorę pod VirtualBoxem. Zobacz także dodatkowe funkcje, które to umożliwia poniżej w sekcji „Doświadczenie użytkownika”.

Zakres

 • Właściciele propozycji:
  • Sterowniki gościa VirtualBoxa zostały połączone z linux-next i będą w 4.16, wydaniu jądra, z którym będzie dostarczana F28. Oddzielny sterownik jądra vboxsf został zgłoszony i oczekuje na weryfikację. Jeśli sterownik vboxsf nie zostanie zaakceptowany na czas, będziemy mogli dostarczyć integrację gościa VirtualBox bez wsparcia dla folderów współdzielonych.
  • Pakiet VirtualBox Guest Additions części przestrzeni użytkownika (Review Request)
  • Dodaj pakiet VirtualBox Guest Additions do domyślnej listy pakietów dla produktu Workstation
 • Inni twórcy: N/A (not a System Wide Change)
 • Release engineering: (konieczne jest sprawdzenie wpływu z Release Engineering)
  • Lista deliverables: N/A (nie jest to System Wide Change)
 • Polityki i wytyczne: N/A (nie dotyczy Zmiany systemowej)
 • Zatwierdzenie znaku towarowego: N/A (nie jest potrzebna dla tej zmiany)

Wpływ aktualizacji/ kompatybilności

Ścieżki aktualizacji, które automatycznie instalują nowe pakiety domyślne, automatycznie otrzymają tę funkcję włączoną. Użytkownicy używający innych ścieżek aktualizacji (np. ręczna aktualizacja dnf) będą musieli ręcznie zainstalować pakiet VirtualBox Guest Additions, aby włączyć tę funkcję.

Jak przetestować

 1. Zainstaluj Fedorę 28 w maszynie wirtualnej VirtualBox.
 2. Sprawdź funkcje wymienione poniżej w sekcji „Doświadczenie użytkownika”.

Doświadczenie użytkownika

Użytkownicy uruchamiający Fedorę pod VirtualBoxem uzyskają następujące funkcje:

 • Automatyczna zmiana rozmiaru pulpitu-rozdzielczości gościa do rozmiaru okna vm
 • Obsługa trybu bezszwowego (tylko pokaż okna gościa, hide guest background)
 • Kopiuj i wklej pomiędzy gościem i hostem
 • 3D passthrough
 • Współdzielenie folderów

Zależności

N/A (not a System Wide Change)

Plan awaryjny

 • Mechanizm awaryjny:
  • Właściciel propozycji usunie pakiet VirtualBox Guest Additions z domyślnej listy pakietów dla produktu Workstation, jeśli nie działa on poprawnie
  • Jeśli sterownik jądra vboxsf nie jest jeszcze gotowy, możemy dostarczyć integrację z gościem VirtualBox bez obsługi folderów współdzielonych.
 • Termin awaryjny: Beta Freeze
 • Blokuje wydanie? Nie
 • Blokuje produkt? Workstation

Dokumentacja

N/A (not a System Wide Change)

Uwagi do wydania

TODO

.

Leave a Reply