Ce este Mărturisirea de la Augsburg?

Întrebare: „Ce este Mărturisirea de la Augsburg?”
Răspuns: Confesiunea de la Augsburg (Confessio Augustana în limba latină) este unul dintre cele mai importante documente care au apărut în urma Reformei protestante. Este, de asemenea, cea mai importantă mărturisire de credință pentru Biserica Luterană. Scrisă de Philipp Melanchthon, un reformator german și succesor al lui Martin Luther, Mărturisirea a fost prezentată lui Carol al V-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman, în cadrul Dietei de la Augsburg, la 25 iunie 1530. Dorind să restabilească unitatea politică și religioasă în Teritoriile libere germane, Carol al V-lea i-a chemat pe prinții din aceste teritorii să își explice convingerile religioase. Mărturisirea de la Augsburg a fost explicația convingerilor lui Martin Luther.
Prima publicare a Apologiei Mărturisirii de la Augsburg a apărut în 1531. Nouă ani mai târziu, Melanchthon a scris o ediție revizuită, Confesiunea Augsburg Variata, semnată de teologul francez John Calvin. Astăzi, unele biserici luterane pretind că aderă la „Confesiunea Augsburg nealterată” din 1530, spre deosebire de Variata.
Confesiunea Augsburg cuprinde cele douăzeci și opt de articole de credință ale Bisericii Luterane. Este unul dintre documentele din Cartea Luterană a Concordiei, care include și Apologia și Articolele Schmalkalden, rezumatul lui Martin Luther al doctrinei luterane. Mărturisirea enumeră mai multe abuzuri practicate de Biserica Romano-Catolică și aduce argumente scripturale pentru corectarea lor.
Primele douăzeci și unu de articole ale Mărturisirii de la Augsburg prezintă ceea ce reformatorii credeau că sunt cele mai importante învățături ale luteranismului, bazate pe Biblie. Articolele III și IV delimitează doctrinele despre dumnezeirea lui Hristos și justificarea doar prin credință, nu prin fapte. Ultimele șapte articole identifică unele dintre greșelile și abuzurile Bisericii Romano-Catolice și oferă argumente pentru reformele necesare. Cel mai important dintre aceste abuzuri spirituale era învățătura potrivit căreia sunt necesare diverse fapte pentru mântuire, cum ar fi mărturisirea, participarea la Liturghie, postul și respectarea unor zile speciale.
Confesiunea de la Augsburg rămâne unul dintre cele mai influente documente care au apărut în urma Reformei. Prevederile sale sunt la fel de bine definite și de solide din punct de vedere biblic astăzi ca și acum aproape 500 de ani.

Leave a Reply