Wat is de Augsburgse Confessie?

Vraag: “Wat is de Augsburgse Confessie?”
Antwoord: De Augsburgse Confessie (Confessio Augustana in het Latijn) is een van de belangrijkste documenten uit de Protestantse Reformatie. Het is ook de belangrijkste geloofsbelijdenis voor de Lutherse Kerk. Geschreven door Philipp Melanchthon, een Duitse Hervormer en opvolger van Maarten Luther, werd de Belijdenis op 25 juni 1530 op de Rijksdag van Augsburg aangeboden aan Karel V, de Heilige Roomse Keizer. In de wens om de politieke en religieuze eenheid in de Duitse Vrije Gebieden te herstellen, had Karel V de vorsten van de gebieden opgeroepen om hun religieuze overtuigingen toe te lichten. De Augsburgse Confessie was de verklaring van Maarten Luther’s overtuigingen.
De eerste publicatie van de Apologie van de Augsburgse Confessie verscheen in 1531. Negen jaar later schreef Melanchthon een herziene uitgave, de Augsburgse Confessie Variata, ondertekend door de Franse theoloog Johannes Calvijn. Vandaag de dag beweren sommige Lutherse kerken dat zij de “Ongewijzigde Augsburgse Confessie” van 1530 aanhangen, in tegenstelling tot de Variata.
De Augsburgse Confessie bestaat uit de achtentwintig artikelen van het geloof van de Lutherse Kerk. Het is een van de documenten in het Lutherse Concordusboek, dat ook de Apologie en de Schmalkalden Artikelen bevat, Maarten Luthers samenvatting van de Lutherse leer. De Confessie somt verschillende misbruiken van de Rooms-katholieke Kerk op en geeft Schriftuurlijke argumenten voor de correctie daarvan.
De eerste eenentwintig artikelen van de Augsburgse Confessie schetsen wat volgens de Reformatoren de belangrijkste leringen van het lutheranisme waren, gebaseerd op de Bijbel. De artikelen III en IV omschrijven de leerstellingen van de godheid van Christus en de rechtvaardiging door geloof alleen, niet door werken. De laatste zeven artikelen identificeren enkele misstanden en misbruiken van de Rooms Katholieke Kerk en geven argumenten voor noodzakelijke hervormingen. Het belangrijkste van deze geestelijke misstanden was de leer dat verschillende werken nodig zijn voor de verlossing, zoals de biecht, het bijwonen van de mis, het vasten en het in acht nemen van speciale dagen.
De Augsburgse Confessie blijft een van de meest invloedrijke documenten die uit de Reformatie zijn voortgekomen. De leerstellingen zijn vandaag de dag nog net zo duidelijk en bijbels verantwoord als bijna 500 jaar geleden.

Leave a Reply