ReviewFoot and Ankle Injuries in Professional Soccer PlayersFoot and ankle injuries in professional soccer

Piłka nożna jest bardzo wymagająca dla układu mięśniowo-szkieletowego, wysoce konkurencyjna i ma wysoki wskaźnik urazów. Stopa i staw skokowy są szczególnie narażone na urazy. Czynniki ryzyka urazów stopy i stawu skokowego w piłce nożnej to: Brak ustrukturyzowanego treningu rozgrzewkowego, deficyty nerwowo-mięśniowe, nieodpowiedni trening, chroniczne zmęczenie, wcześniejsze kontuzje, faule, sztuczna murawa, itp. Najczęstszą kontuzją jest uraz skręcenia stawu skokowego. Mogą wystąpić skomplikowane urazy ze złamaniami, urazami więzadeł i uszkodzeniami chrząstki. Takie kontuzje mają duży wpływ na karierę piłkarza, który musi sprostać oczekiwaniom zarówno mediów, jak i klubów. Większość urazów może być leczona zachowawczo. W przypadku skomplikowanych urazów interwencja chirurgiczna jest często nieunikniona. Celem jest szybka rehabilitacja i powrót do sportu wyczynowego tak szybko, jak to możliwe.

Leave a Reply