Furan

Furan, dowolna klasa związków organicznych z serii heterocyklicznych związków aromatycznych charakteryzujących się strukturą pierścienia składającego się z jednego atomu tlenu i czterech atomów węgla. Najprostszym członkiem rodziny furanów jest sam furan, bezbarwna, lotna i nieco toksyczna ciecz, która wrze w temperaturze 31,36° C (88,45° F). Jest on zwykle przekształcany przez uwodornienie do tetrahydrofuranu, który jest stosowany jako rozpuszczalnik oraz do produkcji kwasu adypinowego i heksametylenodiaminy, surowców do produkcji nylonu-6,6. Kilku innych członków rodziny furanów jest produkowanych na dużą skalę do użytku jako rozpuszczalniki i surowce chemiczne. Pierwszym odkrytym związkiem furanu był kwas piromukowy (kwas 2-furylowy), otrzymany w 1780 roku. Aldehyd furfural, stosowany jako rozpuszczalnik w rafinacji ropy naftowej, jest wytwarzany z kolb kukurydzy i łusek owsa przez traktowanie kwasem.

Wiele cukrów występuje w formach cząsteczkowych zwanych furanozami, posiadających układ pierścieni tetrahydrofuranowych. Ważnych przykładów dostarczają ryboza i deoksyryboza – które występują w formie furanozy w kwasach nukleinowych, kontrolujących dziedziczność składnikach wszystkich żywych komórek – oraz fruktoza.

Leave a Reply