Preston, Ann (1813-1872)

Amerikaanse arts en onderwijzeres. Geboren op 1 december 1813 in West Grove, Pennsylvania; overleden op 18 april 1872 in Philadelphia, Pennsylvania; dochter van Amos Preston (een Quaker predikant) en Margaret (Smith) Preston; Female Medical College (later Woman’s Medical College of Philadelphia), M.D., 1851; nooit getrouwd; geen kinderen.

Reikt af als arts (1851); wordt hoogleraar fysiologie (1855); sticht het Woman’s Hospital in Philadelphia (1861); begint een verpleegstersopleiding (1863); wordt benoemd tot decaan van het Woman’s Medical College (1866).

Ann Preston werd op 1 december 1813 geboren in West Grove, Pennsylvania, bij Philadelphia, als tweede van negen kinderen van Margaret Smith Preston en Amos Preston, een predikant die invloedrijk was in een Quaker-gemeenschap die bekend stond om haar progressieve ideeën en onverdraagzaamheid jegens onderdrukking. Beide ouders waren betrokken bij de abolitionistische beweging en de rechten van de vrouw, en Lucretia Mott was een vriendin van de familie. Het huis van Preston diende vaak als toevluchtsoord voor weggelopen slaven. Toen Preston eens hoorde dat slavenvangers het huis naderden, begeleidde ze een ontsnapte slavin, gekleed in Quaker-kleding en met een zware sluier, langs de overvallers naar de veiligheid.

Ann ging naar de plaatselijke Quaker-school en daarna naar een kostschool van de Friends (Quaker-gebaseerd) in Chester, Pennsylvania. Maar vanwege de slechte gezondheid van haar moeder verliet Preston de school en keerde naar huis terug om voor het huishouden en haar jongere broers te zorgen. Er wordt wel gesuggereerd dat de kindersterfte van haar twee jongere zusjes, in combinatie met de toenemende invaliditeit van haar moeder, een grote invloed heeft gehad op Preston en haar latere medische carrière, omdat zij hun slechte gezondheid kon afzetten tegen de uitstekende gezondheid van haar zes broers, die allemaal veel tijd buitenshuis doorbrachten. Rond deze tijd werd Preston ook een actief lid van de plaatselijke Clarkson Anti-Slavery Society en van de drankbestrijding. Toen haar broers groter werden en haar verantwoordelijkheden thuis afnamen, gaf ze les op school en in 1849 publiceerde ze een boek met kinderrijmpjes, Cousin Anne’s Stories. Ze studeerde ook zelf een aantal vakken, waaronder Latijn, en woonde programma’s bij van de plaatselijke literaire vereniging, waar bekende sprekers als Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony , James Russell Lowell, en Wendell Phillips optraden.

Misschien in combinatie met haar betrokkenheid bij de drankbestrijding, wekte Preston’s scherpe bewustzijn van de ongezonde levensstijl van vrouwen in haar sociale klasse, die werden aangemoedigd om thuis te blijven, zich te onthouden van lichaamsbeweging en hun hersenen niet te belasten met uitdagend onderwijs, haar belangstelling op voor menselijke fysiologie. Zij was vooral geïnteresseerd in de vrouwelijke fysiologie en begon in het begin van de jaren 1840 vrouwen fysiologie en hygiëne te onderwijzen. Met de invloed en steun van haar Quaker-gemeenschap werd Preston aangemoedigd een medische opleiding te volgen. In 1847 ging zij in de leer bij Dr. Nathaniel R. Mosely in Philadelphia. Na een leertijd van twee jaar schreef zij zich in bij alle vier de medische faculteiten in Philadelphia, maar zij werd op grond van haar geslacht niet toegelaten. Rond deze tijd begon William T. Mullen, een jongeman met een achtergrond in zowel de zakenwereld als de geneeskunde die hem in staat stelde de groeiende belangstelling van vrouwen voor een studie medicijnen te onderkennen, met het plannen van een medische school voor vrouwen. In maart 1850 richtte een groep Quakers onder leiding van Mullen het Female Medical College of Pennsylvania op (later het Woman’s Medical College genoemd). In de daaropvolgende herfst, toen ze bijna 37 jaar oud was, ging Ann Preston samen met zeven andere vrouwen, waaronder Hannah E. Longshore , naar de eerste klas van het Female Medical College. In haar proefschrift voerde zij argumenten aan tegen de gangbare praktijken van zuivering en aderlating, en bracht zij ideeën naar voren over psychosomatische ziekten. Dezelfde acht vrouwen vormden de eerste afstuderende klas van het college, op 31 december 1851. Het was een ongekende gebeurtenis die veel woede opwekte: meer dan 500 mannelijke studenten geneeskunde vielen de studenten lastig en er waren 50 politieagenten uit Philadelphia nodig om de veiligheid van de afgestudeerden te waarborgen. Tegen de tijd dat Preston overleed, minder dan 20 jaar later, waren meer dan 130 vrouwen afgestudeerd aan het Female Medical College.

Preston besteedde het jaar na haar afstuderen aan postdoctoraal werk, en werd in 1853 benoemd tot professor in de fysiologie en hygiëne aan het Female Medical College. Het college werd een groot succes en andere medische colleges, waaronder Penn Medical School, begonnen vrouwen toe te laten tot hun programma. Het aantal vrouwelijke artsen in Philadelphia nam dramatisch toe en velen van hen ontwikkelden succesvolle privé-praktijken. Als reactie hierop stelde het volledig mannelijke bestuur van de Philadelphia Medical Society alle vrouwelijke artsen in 1858 formeel op een zwarte lijst en verbood hen patiënten te behandelen of studenten les te geven in openbare opleidingsklinieken en lid te worden van plaatselijke medische genootschappen. Het jaar daarop verklaarde de Pennsylvania State Medical Society dat haar leden geen contact mochten hebben met afgestudeerde vrouwelijke artsen. Bijgevolg konden de patiënten van Preston (en andere vrouwelijke artsen) niet worden opgenomen in de plaatselijke ziekenhuizen en konden haar studenten geen klinische ervaring opdoen in de plaatselijke ziekenhuizen. Geconfronteerd met dit gebrek aan steun van het bestaande medische establishment, organiseerde Preston een groep vrouwen en zamelde geld in om in 1861 het Women’s Hospital op te richten. Het ziekenhuis was in wezen een uitbreiding van het college, zodat de studenten klinisch onderwijs konden krijgen.

Het begin van de Burgeroorlog in 1861 dwong de sluiting van het Female Medical College af, maar het ziekenhuis werd desondanks geopend. Preston zette ook haar plan door om Dr. Emeline Horton Cleveland , een anatoom, te laten studeren aan de School voor Verloskunde in het Maternité van Parijs. Toen Cleveland naar Philadelphia terugkeerde, werd zij hoofdbewoner van het nieuwe ziekenhuis, dat ook bemand werd met enkele mannen van de oorspronkelijke faculteit van het medisch college en vier vrouwelijke afgestudeerden. In 1862 werd het Vrouwelijk Medisch College opnieuw gesticht en geopend als het Vrouwelijk Medisch College, en het jaar daarop begon Preston met een verpleegstersopleiding. In 1866 werd zij decaan van het Woman’s Medical College, de eerste vrouw die op deze wijze werd benoemd, zowel aan deze school als aan enige andere medische school in de Verenigde Staten. Als decaan begon Preston te vechten tegen de wetgeving die in 1859 door de Pennsylvania State Medical Society was aangenomen. Haar formele oproep werd genegeerd, net als een tweede oproep het jaar daarop, voordat het genootschap uiteindelijk een manifest uitbracht waarin alle argumenten werden opgesomd om vrouwen uit de geneeskunde te weren, waaronder zwakheid, verwaarlozing van het huishouden en de ongemakkelijkheid om iemand van het andere geslacht te verzorgen. Preston reageerde met een artikel, gepubliceerd in de Medical and Surgical Reporter van 4 mei 1867, waarin de bekrompen redenering van het genootschap aan de kaak werd gesteld. Het jaar daarop kregen haar studenten eindelijk toestemming om de algemene klinieken van het Philadelphia Hospital te betreden, zij het niet zonder veel tegengeluiden. Een van de belangrijkste punten van protest was het feit dat mannen en vrouwen samen zouden worden opgeleid. Preston’s gecomponeerde en welbespraakte antwoord, gepubliceerd op 15 november 1869 in de Philadelphia kranten, wordt nog steeds beschouwd als een klassiek argument ten gunste van vrouwen in de geneeskunde.

Preston bleef decaan en professor in de fysiologie aan het Woman’s Medical College tot haar dood op 18 april 1872, op 58-jarige leeftijd; ze had al vele jaren last van reumatoïde artritis. Ze liet al haar medische instrumenten en boeken na aan het college, evenals een schenking van 4.000 dollar voor een studiebeurs. Pas in 1888, 16 jaar later, werd de eerste vrouw toegelaten tot de Philadelphia Medical Society. Voor die erkenning van haar status had ze voor een groot deel te danken aan de inzet voor vrouwenonderwijs en het doorzettingsvermogen van Ann Preston.

bronnen:

James, Edward T., ed. Notable American Women, 1607-1950. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University, 1971.

Magill, Frank, ed. Grote Levens uit de Geschiedenis: American Women Series. Pasadena, CA: Salem Press, 1995.

McHenry, Robert, ed. Famous American Women. NY: Dover, 1980.

Read, Phyllis J., and Bernard L. Witlieb. The Book of Women’s Firsts. NY: Random House, 1992.

Uglow, Jennifer S., comp. and ed. The International Dictionary of Women’s Biography. NY: Continuum, 1985.

suggested reading:

Alsop, Gulielma Fell. Geschiedenis van het Woman’s Medical College, Philadelphia, Pennsylvania, 1850-1950. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott, 1950.

Lerner, Gerda . De vrouwelijke ervaring: An American Documentary. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1977.

Lopate, Carol. Vrouwen in de geneeskunde. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1968.

Morantz-Sanchez, Regina Markell. Sympathy and Science: Women Physicians in American Medicine. NY: Oxford University Press, 1985.

Walsh, Mary Roth. “Artsen gezocht: No Women Need Apply”: Sexual Barriers in the Medical Profession, 1835-1975. New Haven, CT: Yale University Press, 1977.

collections:

Leave a Reply