Fusiforme aneurysma’s: A review from its pathogenesis to treatment options

Abstract

Achtergrond:Deze studie heeft als doel de belangrijkste overwegingen te presenteren als het gaat om de patiëntkenmerken, klinische presentatie, lokalisatie en morfologie van het aneurysma en de behandelingsresultaten van de fusiforme aneurysma’s.

Methodieken:We hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd met behulp van PubMed. De zoektocht werd beperkt tot de studies gepubliceerd in het Engels, van 2003 tot 2017.

Resultaten:De geanalyseerde studies die gegevens lieten zien over de patiëntkenmerken, klinische presentatie, de aneurysma lokalisatie, morfologie en pathogenese vertoonden niet veel divergentie. De chirurgische en de endovasculaire benadering lieten vergelijkbare behandelingsresultaten zien. De reconstructieve technieken lijken veiliger te zijn dan de deconstructieve. De flow diversion is een techniek die goede resultaten liet zien.

Conclusie:De meeste patiënten zijn mannen, jonger dan 50 jaar, pediatrische patiënten zijn het meest getroffen. Chirurgische ingrepen hebben nog steeds een belangrijke plaats op dit gebied. Reconstructieve en deconstructieve technieken zijn beide effectief; de reconstructieve technieken zijn mogelijk veiliger dan de deconstructieve technieken. Het belangrijkste kenmerk van een aneurysma om een slechte prognose te voorspellen is te bepalen of het aneurysma gescheurd is. De reconstructieve EVT vergezeld van dubbele antiplatelet na en voor de procedure toonde de beste resultaten om de basilaire fusiforme aneurysma’s te behandelen. Deconstructieve behandeling inclusief occlusie van de achterste inferieure cerebellaire slagader moet worden overwogen.

Keywords: Aneurysma’s, fusiforme, intracraniële, behandeling en basilair

Leave a Reply