Furlow-féle palatoplasztika a velopharyngealis elégtelenség kezelésére: 148 egymást követő beteg prospektív vizsgálata

Háttér: A vizsgálat céljai a velopharyngealis elégtelenség kezelése céljából Furlow-féle palatoplasztikán átesett betegek nagy sorozatának beszéderedményeinek leírása, valamint annak vizsgálata, hogy a velopharyngealis rés preoperatív mérete és egyéb betegjellemzők jelentősen befolyásolják-e ezeket az eredményeket.

Módszerek: Az összegyűjtött adatok között szerepelt a műtét időpontjában betöltött életkor, a sebész, a hasadék típusa, a szindróma diagnózisa, a videonazendoszkópiával meghatározott preoperatív velopharyngeális rés mérete, valamint a preoperatív és posztoperatív perceptuális beszédértékelések. Leíró statisztikákat készítettek, és ordinális logisztikus regressziót végeztek a kimeneti változóra, a posztoperatív velopharyngealis elégtelenség súlyossági pontszámára.

Eredmények: Ebben a 154 betegből álló sorozatban 148 betegnek voltak teljes perceptuális beszédadatai. E 148 beteg 72 százalékánál javult a velopharyngealis elégtelenség súlyossága a beavatkozás után, és 56 százalékánál teljesen megszűnt a velopharyngealis elégtelenség. A műtét utáni elégtelenséget 52-ből 38 betegnél (73 százalék) kis műtét előtti velopharyngealis réssel, 51-ből 26 betegnél (51 százalék) közepes műtét előtti réssel, és 21-ből négy betegnél (19 százalék) nagy műtét előtti réssel nem vagy minimálisnak (azaz megoldódott) értékelték. A preoperatív velopharyngealis rés mérete szignifikánsan összefüggött (p < 0,0001) a posztoperatív elégtelenséggel az ordinális többváltozós logisztikus regresszió alapján, miután kontrollálták a preoperatív elégtelenséget és más kovariánsokat. Sem a kiigazítatlan, sem a kiigazított elemzésekben nem volt szignifikáns összefüggés a szindrómadiagnózis, a Furlow-féle szájpadlásplasztika idején betöltött életkor (5 évnél fiatalabb kontra idősebb), a nem, a sebész vagy a submucosus szájpadhasadék jelenléte és a posztoperatív beszédkimenetel között.

Következtetések: A nasendoszkópiával meghatározott preoperatív velopharyngeális rés mérete szignifikánsan összefüggött a posztoperatív velopharyngeális elégtelenség súlyosságával a Furlow-féle palatoplasztika után. A kis résméret a feloldódás nagyobb valószínűségével jár együtt.

Leave a Reply