A gammasugarakkal jelölt hírek

A gammasugarak (γ-vel jelölve) nagy energiájú elektromágneses sugárzás. Szubatomi részecskék kölcsönhatásai során keletkeznek, például elektron-pozitron annihiláció, semleges pion bomlás, radioaktív bomlás, fúzió, hasadás vagy inverz Compton-szórás során asztrofizikai folyamatokban. A gammasugárzás jellemzően 1019 Hz feletti frekvenciájú, ezért 100 keV feletti energiájú és 10 pikométernél kisebb hullámhosszú, gyakran kisebb, mint egy atom. A gamma radioaktív bomlás fotonjainak energiája általában néhány száz KeV, és szinte mindig 10 MeV-nál kisebb energiájúak.

Paul Villard francia kémikus és fizikus 1900-ban fedezte fel a gamma-sugárzást, miközben a rádium által kibocsátott sugárzást tanulmányozta. Az alfa és béta “sugarakat” már 1899-ben Ernest Rutherford munkája alapján szétválasztották és elnevezték, és 1903-ban Rutherford Villard különálló új sugárzását gamma-sugárzásnak nevezte el.”

A lineáris gyorsítók (“linacsok”) és asztrofizikai folyamatok által előállított kemény röntgensugarak gyakran nagyobb energiájúak, mint a radioaktív gamma-bomlás során keletkező gamma-sugarak. Valójában a nukleáris gyógyászatban használt egyik leggyakoribb gamma-sugárzást kibocsátó izotóp, a technécium-99m körülbelül ugyanolyan energiájú (140 kev) gamma-sugárzást bocsát ki, mint a diagnosztikai röntgengépek, és lényegesen alacsonyabb energiájú, mint a rák sugárterápiájában a linac gépek által termelt terápiás röntgensugarak.

Régebben a röntgen- és a gammasugárzás megkülönböztetése önkényesen az energia (vagy ennek megfelelően a frekvencia vagy a hullámhossz) alapján történt, de a nagy átfedés és a megafeszültségű röntgenforrások növekvő használata miatt ma már a kétféle sugárzást általában az eredetük alapján határozzák meg: A röntgensugárzást az atommagon kívüli elektronok bocsátják ki (és amikor terápiás linacok állítják elő, gyakran egyszerűen “fotonoknak” nevezik), míg a gammasugarakat kifejezetten az atommag bocsátja ki (azaz gamma-bomlással keletkeznek). Elméletileg nincs alsó határa az ilyen fotonok energiájának, ezért “ultraibolya gamma-sugarakat” tételeztek fel.

Egyes területeken, például a csillagászatban a gamma-sugarakat és a röntgensugarakat néha még mindig az energia alapján határozzák meg, mivel az őket létrehozó folyamatok bizonytalanok lehetnek.

A gamma-sugarak az ionizáló sugárzás egyik formájaként az élő szövetek által elnyelve súlyos károsodást okozhatnak, ezért egészségkárosító hatásuk van.

Leave a Reply