Kommentti: Ovatko biopolymeerit ympäristön kannalta parempia?

Toimittajan huomautus: Muovit ovat korvaamattomia monilla nykyaikaisen elämämme osa-alueilla, mutta kysymykset materiaalin kestävyydestä ovat nykyään harvoin poissa otsikoista. Ovatko biohajoavat, kompostoituvat ja biomuovit todella parempi ympäristöratkaisu? Richard McKinlay, Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan resurssien kierrätystä tutkivan ja konsultoivan Axion-tutkimus- ja konsultointiyrityksen kiertotalouden päällikkö, esittää mielipiteensä.

Muovimateriaalit, jotka elinkaarensa lopussa voivat hajota täysin luonnollisesti ja hävitä harmittomasti, saattavat kuulostaa ihanteelliselta ratkaisulta. Ihmiset kuulevat termejä kuten ”biohajoava, biomuovi” ja ”kompostoituva” ja olettavat, että nämä muovit ovat ”ympäristöystävällisempiä”. Todellisuus ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.

Pääasiallinen ongelma tässä on ymmärryksen puute kompostoituvien tai biohajoavien muovien luonteesta ja siitä, mitä biomuovit ovat, mukaan lukien niiden erityiset käyttökohteet ja erikoiskäsittelyprosessi, jota tarvitaan näiden materiaalien käsittelyyn.

Biomuovit valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista sen sijaan, että ne johdettaisiin suoraan öljystä.

Biomuoveja voidaan käyttää kierrätettävien perinteisten polymeerien, kuten kierrätetyn PET:n (polyeteenitereftalaatti), tai biohajoavien polymeerien, kuten PLA:n (polymaitohappo), valmistuksessa.

Voi tuntua itsestään selvältä, että biomuovin valitseminen on kestävin vaihtoehto. Vaikka uusiutumattoman lähteen ehtymisen välttämisestä on selvää hyötyä, on kuitenkin otettava huomioon, että monet petrokemikaalit ovat öljynjalostusprosessin sivutuotteita. Vaikka elämme edelleen taloudessa, joka on niin voimakkaasti riippuvainen öljystä, voi olla parempi hyödyntää sen sivutuotteita kuin antaa niiden mennä hukkaan.

Biomuovit eivät ole ympäristövaikutuksiltaan vapaita, ja viljelykasvien kasvattamiseen ja niiden muuntamiseen tarvittaviksi kemikaaleiksi liittyvät hiilidioksidipäästöt on otettava huomioon.

”Kompostoituva” ja ”biologisesti hajoava” ovat enemmän tai vähemmän synonyymejä termejä, ja ne tarkoittavat sitä, että materiaali hajoaa kokonaan tietyissä olosuhteissa. Avain mahdollisten hyötyjen ymmärtämiseen on tietää, hajoaako polymeeri helposti esimerkiksi kotikompostissa vai onko se käsiteltävä teollisessa kompostointilaitoksessa.

Monet muovit, joita kuvataan biologisesti hajoaviksi tai kompostoitaviksi, on kerättävä ja erotettava muusta muovijätteestä ja lähetettävä tarkoitusta varten suunniteltuun teolliseen kompostointilaitokseen, jossa ne voidaan hajottaa onnistuneesti. Tällaisia laitoksia on olemassa elintarvikejätteitä varten, mutta kompostoituvien pakkausten toimittaminen niihin voi olla haastavaa.

Kuluttajien epätietoisuus siitä, mitä materiaaleja voidaan ja mitä ei voida kierrättää, on toinen suuri ongelma. Onko tämä muovinen vesipullo valmistettu biohajoavasta muovista vai perinteisestä muovista, kuten PET:stä? Meneekö se kierrätysastiaan vai ruokajätteen keräyksen mukana?

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tällä hetkellä hyvä PET-pullojen keräys- ja kierrätysinfrastruktuuri, ja suurin osa ihmisistä pääsee siihen käsiksi kunnallisen keräyksen kautta. Elintarvikejätteen keräysinfrastruktuuri ei ole yhtä vakiintunut, varsinkaan keräysmatkoilla tapahtuvaa keräystä varten.

Jotta biohajoavasta muovista valmistetut juomapullot voitaisiin kierrättää asianmukaisesti, tarvittaisiin julkista viestintäkampanjaa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että biohajoava muovi kuuluu elintarvikejätteen joukkoon. Lisäksi tarvittaisiin lisää ruokajätteen keräyspisteitä julkisilla paikoilla.

Jotkut pakkaukset, kuten tärkkelyksestä valmistetut pakkaukset, hajoavat helposti vähemmän valvotussa ympäristössä. Tällaisiin materiaaleihin ei kuitenkaan ole mahdollista siirtyä kokonaan, koska ne eivät sovellu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi keittiö- ja elintarvikekierrätysastioiden vuoraukset ovat tärkkelyspohjaisia, ja ne hajoavat kotikompostointijärjestelmässä. Tämä materiaali ei kuitenkaan soveltuisi käytettäväksi pakkauksissa, koska se alkaisi nopeasti hajota, kun se kastuu.

Merkkien omistajien, elintarviketuottajien ja valmistajien on tärkeää harkita hyvin tarkkaan, mitä pakkausmuotoa he käyttävät, ja tehdä tietoon perustuva päätös, joka perustuu nykyisen jätehuoltoinfrastruktuurimme todellisuuteen ja yleisen ymmärryksen tasoon. Sen varmistaminen, että tuotteet on suunniteltu kierrätystä varten, on olennaisen tärkeää, jos haluamme ottaa talteen enemmän resurssejamme.

Heidän on myös ymmärrettävä, mitä heidän materiaaleilleen todellisuudessa tapahtuu niiden elinkaaren lopussa ja mitkä voivat olla niiden ympäristövaikutukset. Se, mitä kuvataan kompostoitavaksi, ei tarkoita, että se vain hajoaa tienvarressa.

Merien roskaantuminen on valtava huolenaihe, mutta vain 2 prosenttia merten muovijätteestä on arviolta peräisin koko Euroopasta ja Yhdysvalloista yhteensä. Muovipullojen käyttö Isossa-Britanniassa on täysin vastuullinen pakkausjärjestelmä, koska 99 prosenttia kotitalouksista voi laittaa muovipullot kotitalouksiensa kierrätyskeräysastioihin.

Huomiota on kiinnitettävä liikkeellä olevaan jätteeseen ja roskaantumiseen. Merimuovin määrää voitaisiin vähentää parantamalla matkalla syntyvän jätteen tarjontaa ja toteuttamalla roskaamisen vastaisia tiedotuskampanjoita. Julkisilla paikoilla tarvitaan parempaa infrastruktuuria, jotta ihmiset voivat kierrättää jätteitä liikkeellä ollessaan. Tämä tapahtuu lisäämällä kierrätyspisteitä esimerkiksi rautatieasemilla, lentokentillä ja kaupunkien keskustoissa. Ihmisten on kuitenkin käytettävä niitä, ymmärrettävä niitä ja tiedettävä, miksi se on tärkeää.

Ovatko biohajoavat muovit siis ympäristön kannalta parempia? Se on valtava haaste, ja kuten olemme todenneet, se on myös monimutkainen!

Viime kädessä kyse on infrastruktuuri-investoinneista, yleisön valistuksesta ja käyttäytymisen muutoksista. Muovit ovat luontainen osa elämäämme, eivätkä ne ole ”kaikki pahasta”. Niiden vastuullisen käytön ja hävittämisen sekä kierrätyksen tulisi olla ensisijainen prioriteetti.

Leave a Reply