Axenisk vækst af Dictyostelium discoideum Wild-type NC-4-celler og dens relation til endocytotisk evne

RESUMÉ: Der beskrives en metode til axenisk vækst af Dictyostelium discoideum Wild-type stamme NC-4. Der var nogle forskelle mellem ernæringsbehovene hos stamme NC-4 og en axen stamme Ax-2 afledt af NC-4. Af de mange komponenter i vækstmediet var peptonets art og koncentration særlig afgørende for den axenske vækst af NC-4-cellerne; 3 % bakteriologisk pepton (Oxoid) gav den bedste vækstrate og det bedste udbytte. NC-4-cellerne syntes at kræve mere B12-vitamin end Ax-2-cellerne. Andre vitaminer som folinsyre, biotin og riboflavin stimulerede også den axeniske vækst af NC-4-celler. Pinocytose blev undersøgt ved hjælp af FITC-dextran, og resultaterne viste, at ovennævnte pepton i betydelig grad øgede den pinocytotiske aktivitet hos både NC-4- og Ax-2-celler. Bacto-pepton (Difco) øgede også pinocytose i samme grad, selv om det aldrig understøttede axenisk vækst af NC-4-celler. Stimulering af pinocytose kan derfor være nødvendig for optagelsen af næringsstoffer, men er ikke tilstrækkelig for axenisk vækst. Cellernes pinocytoseevne faldt iøjnefaldende i løbet af udviklingen, især lige før aggregering. Den biologiske betydning af dette diskuteres i relation til celledifferentiering.

Leave a Reply