Furan

Furan, některá ze skupiny organických sloučenin heterocyklické aromatické řady vyznačující se kruhovou strukturou složenou z jednoho atomu kyslíku a čtyř atomů uhlíku. Nejjednodušším členem skupiny furanů je samotný furan, bezbarvá, těkavá a poněkud toxická kapalina, která má teplotu varu 31,36 °C (88,45 °C). Obvykle se převádí hydrogenací na tetrahydrofuran, který se používá jako rozpouštědlo a k výrobě kyseliny adipové a hexamethylendiaminu, surovin pro nylon-6,6. Několik dalších členů skupiny furanů se vyrábí ve velkém měřítku pro použití jako rozpouštědla a chemické suroviny. První objevenou sloučeninou furanu byla kyselina pyromuková (kyselina 2-furová), připravená v roce 1780. Aldehyd furfural, používaný jako rozpouštědlo při rafinaci ropy, se vyrábí z kukuřičných klasů a ovesných slupek působením kyseliny.

Mnoho cukrů existuje v molekulárních formách zvaných furanózy, které mají tetrahydrofuranový kruhový systém. Důležitými příklady jsou ribóza a deoxyribóza – které jsou ve formě furanózy přítomny v nukleových kyselinách, složkách všech živých buněk, které řídí dědičnost – a fruktóza.

Leave a Reply