Pansrade dinosaurier (Ornithischia: Ankylosauria)) från den mellersta och övre juraen i England

Hittills har de äldsta obestridliga resterna av ankylosaurier (pansrade dinosaurier) kommit från lager i den övre delen av nedre kritan; I själva verket finns det dock exemplar som kan hänföras till den ankylosauriska familjen Nodosauridae i den mellersta och övre juraen i England från den mellersta Callovian (ofullständig underkäke från Sarcolestes leedsi-Lydekker), den övre Oxfordian och den övre Tithonic (svanskotpelare, tand). Den tithoniska tanden och tänderna hos Priodontognathus är stora och liknar dem hos Nodosauridae Priconodon och Sauropelta (nedre kritaperioden, USA). Den ofullständiga underkäken hos Sarcolestes liknar den hos Sauropelta, med en dermal platta som är sammansvetsad med den laterala ytan och en tandrad som sträcker sig till käkens främre ände; den första kaninformiga tanden är ett ovanligt kännetecken. De fyrbenta ankylosaurierna och stegosauriderna representerar troligen separata evolutionära linjer som går tillbaka åtminstone till nedre jura, och båda linjerna härstammar troligen från tvåbenta ornithopoda dinosaurier. Nodosauridae förekom i Europa från den mellersta juraen till den sena kritan och nådde troligen Nordamerika genom ett ≪filter≫ i den tidiga kritan.

Leave a Reply