Orala jästinfektioner

En oral jästinfektion (även kallad tröst eller candidiasis) uppträder oftast som vita, ostliknande plack på vilken yta som helst i munnen. Mindre vanligt är att den kan uppträda som röda irriterade områden i munnen. Denna röda form förekommer ofta på de vävnader i munnen som täcks av en tandprotes eller annan protetisk apparat.

En person med en jästinfektion kan klaga på smärta eller sveda i munnen eller en förändrad smaksensation. Många patienter har dock inga symtom alls.

Patienter med ökad risk för att utveckla en oral jästinfektion är t.ex:

  • nyfödda barn
  • patienter som får kemoterapi eller strålbehandling för cancer
  • patienter med hiv-infektion
  • patienter som får vävnads- eller organtransplantation
  • patienter med muntorrhet sekundärt till sjukdom, åldrande, eller som en biverkning av läkemedelsbehandling
  • patienter som bär övre proteser
  • patienter som tar steroider och/eller antibiotika

Oral jästinfektion – Flera vita ”cottage cheese-liknande” plack som omges av områden med rodnad.

Oral jästinfektion – Röda irriterade områden som påverkar vävnader som normalt täcks av en avtagbar partiell tandprotes.

FRÅGOR OCH SVAR OM ORALA JÄSTINFLUKTIONER

Q: Är tillståndet smittsamt? Har jag fått det på något sätt? Kan jag ge det till någon annan?
A: Sanningen är att många människor har jäst i munnen, men den växer sällan över så pass mycket att den blir visuellt synlig eller ger symtom. Jäst kan överföras från en person till en annan, men det är inget kliniskt problem om det inte finns någon annan faktor som gör att jästen kan växa över och orsaka en infektion.

Q: Vad orsakar en jästinfektion?
A: Hos de flesta individer är jästorganismen (Candida albicans) en normal del av de många mikroorganismer som harmoniskt uppehåller sig i munhålan. Infektion uppstår vanligtvis när den normala munmiljön störs eller förändras på ett sådant sätt att den främjar ökad jästtillväxt (se patienter med ökad risk ovan).

Q: Hur kan en jästinfektion uppstå under min protes?
A: Området under protesen är ett varmt, mörkt och fuktigt ställe – en perfekt inkubator för jäst! Om tandprotesen alltid täcker munnen på taket rengörs inte heller vävnaderna från jäst som kan samlas upp under dagen. Proteser ska alltid tas av och desinficeras ordentligt över natten.

Q: Hur kan min tandläkare behandla en jästinfektion?
A: Det viktigaste är att din tandläkare utvärderar dig för att fastställa den underliggande orsaken eller orsakerna till infektionen. När detta är gjort kan din tandläkare skräddarsy en behandlingsplan för att på bästa sätt hantera infektionen. I vissa fall räcker det med att vara uppmärksam på att förbättra proteshygienen. Vid behov förskrivs läkemedel (svampdödande medel) för att stoppa jästen från att växa. Dessa varierar från lokala sköljningar och sugtabletter till tabletter som tas genom munnen. Slutligen, när den bakomliggande orsaken ligger utanför tandvårdens räckvidd kan en medicinsk konsultation vara motiverad.

Förberett av S Redding och AAOM Web Writing Group
Uppdaterad 21 oktober, 2015

Japanese Translation – 日本語訳
Spanish Translation – Traducción Español

Informationen i den här monografin är endast avsedd för utbildningsändamål. Denna information ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har eller misstänker att du har ett hälsoproblem, kontakta din professionella vårdgivare. Att förlita sig på information som ges i denna monografi är uteslutande på egen risk.

Leave a Reply