Grunder för annullering i Missouri

Vi hoppas att alla är trygga under denna tid utan motstycke. Vårt kontor vidtar följande åtgärder för att fortsätta kunna betjäna våra klienter på ett säkert sätt och hålla ärendena igång på ett smidigt sätt:

– Konsultationer/möten genomförs enkelt via telefon och videokonferens;
– Inga konsultationsavgifter för video- eller telefonkonsultationer;
– Vi är flexibla när det gäller att schemalägga konsultationer/möten vid alla tidpunkter, inklusive kvällar och helger;
– Betalningsplaner finns för närvarande tillgängliga för alla fall;
– Alla ärenden är elektroniska och kan fortfarande arkiveras och underhållas på samma sätt som vi alltid har gjort;
– Klientkommunikationen kommer inte att påverkas, eftersom vi upprätthåller en rikstäckande klientbas och i samband med detta har vi alltid varit mycket tillgängliga via telefon, sms, e-post och videokonferens;
– Alla ärenden kan arkiveras och underhållas utan personliga möten som kan vara nödvändiga.
– Som ett företag med väsentliga tjänster tillåts personliga möten vid behov, och skärpta åtgärder för hälsa, säkerhet och social distansering finns i byggnaden och på kontoret.

Leave a Reply