Fördelar med cykelbanor

Cyklist i cykelbana i KentuckyAviga cyklister vet att cykling hjälper till att hålla dig i fysisk form, minskar stress och ger en mängd kognitiva fördelar. Men för cyklister som måste cykla i trafiken kan cykling också vara ett farligt sätt att bibehålla hälsan.

En lösning är dedikerade cykelbanor, som skapar en skyddande gräns mellan cyklister och fordonstrafik. Fysiska barriärer som avgränsar cykelbanor kan bestå av plaststolpar, träd och andra växter och till och med parkerade bilar.

Hur de än avgränsas hjälper cykelbanor till att hålla cyklister säkra. En studie visade att på gator med skyddade cykelbanor drabbades cyklister av nästan 90 procent färre skador. Mer än 70 procent av amerikanerna har noterat intresse för att cykla oftare men tror att aktiviteten är farlig.

Om du har nått oss för att du eller en nära anhörig har blivit offer för en cykelolycka i Kentucky, kontakta våra advokater för cykelolyckor i Louisville redan idag för att boka in en kostnadsfri inledande konsultation och fallbedömning. Vår advokatbyrå för personskador i Louisville kan hjälpa dig genom denna svåra tid.

Färdselsbanor i Louisville, KY

Louisville har gjort framsteg de senaste åren för att hjälpa cyklister att känna sig säkrare med breda cykelbanor runt centrum. Och cykelbanorna – och den därmed sammanhängande närvaron av fler cyklister – har gett ytterligare stöd till företag i centrum.

Därutöver öppnade staden 2014 Big Four Bridge, som endast får användas av cyklister och fotgängare. Den historiska bron förbinder centrum med Jeffersonville, Indiana, som ligger precis på andra sidan Ohiofloden.

Men trots förbättringarna är vissa cyklister i Louisville fortfarande frustrerade. Budgeten för cykelinfrastruktur som borgmästaren föreslog halverades, och staden har precis startat ett program för cykeldelning och skyddade cykelbanor.

Samt har tidningen Bicycling Magazine gett Louisville sitt högsta betyg – platina – i kategorin Bicycling-Friendly Business Score, och staden förbättrade sig till nummer 31 i 2*9016 övergripande rankning av de 50 bästa städerna för cykling.

De många fördelarna med cykelbanor

Banor som är avsedda för cykeltrafik har ett högt kostnads- och nyttoförhållande, har forskningen funnit. Dessutom ger körbanorna flera fördelar, bland annat:

 • Väsentligt färre skador på cyklister. Cyklister i Nordamerika löper mellan åtta och 30 gånger större risk att drabbas av allvarliga skador än vissa europeiska cyklister. Vissa forskare tror att skillnaden beror på segregerade cykelbanor.
 • Fler människor cyklar för att de känner sig säkrare, vilket bidrar till att kontrollera fetma och främja fysisk kondition hos lokalbefolkningen.
 • Förbättrad säkerhet för fordon som gör högersvängar. Cykelbanor ökar svängradien vid infarter och korsningar, vilket minskar risken för kollisioner bakifrån.
 • Högre sannolikhet för att förare kan undvika elstolpar och andra fasta hinder på grund av den större ytan som rensas från träd och andra synlighetshinder.
 • Mer utrymme för att placera busshållplatser, vilket förbättrar säkerheten för bussresenärerna.
 • Förare som är mer självsäkra på grund av den extra öppna yta som skapas genom asfalterade sidor och särskilda cykelbanor. Det extra utrymmet förbättrar förarnas förmåga att navigera och göra snabba stopp.
 • Förbättrad säkerhet för bilister som inte längre behöver korsa in i det mötande körfältet för att undvika cyklister. Det ökade utrymmet för cyklister innebär att bilister kan stanna i sina egna körfält utan att behöva svänga för att komma runt.
 • Tillgängligt utrymme för fordon som behöver stanna tillfälligt på grund av en nödsituation eller ett haveri.
 • Enklare passage för utryckningsfordon som behöver ta sig runt överbelastad trafik. Förare kan köra ut på sidan eller in i cykelbanan för att låta utryckningsfordon passera.
 • Motorister färdas i en jämnare hastighet utan att behöva sakta ner för cyklister, vilket ökar trafikkapaciteten på lokala vägar och motorvägar.
 • Bättre chanser att motorister kan undvika olyckor eller manövrera för att göra oundvikliga olyckor mindre allvarliga.
 • Bättre arbetsförhållanden för försörjnings- och underhållspersonal.
 • Ökat sannolikhet för att förare som av misstag avviker från sitt körfält säkert kan återvända till sitt eget körfält.
 • Bättre sikt för bilister och cyklister som kommer in på en väg från en uppfart eller en sidogata, tillsammans med bättre svängrum och siktsträcka för alla förare.
 • Bättre avrinning av dagvatten från körbanor, vilket ökar vägkapaciteten och trafiksäkerheten.
 • Bättre luftkvalitet eftersom fordon inte längre behöver köra på en oasfalterad sida för att komma förbi cyklister.
 • Förbättrad funktionell livslängd på vägbanan på grund av det strukturella stödet, vilket minskar slitaget på den yttre vägbanekanten.
 • Förarnas möjlighet att säkert passera till höger när andra fordon svänger till vänster.

Boosting the Local Economy

På Meinhart, Smith, & Manning, PLLC är våra advokater för personskador i Louisville förespråkare för dedikerade – och helst skyddade – cykelbanor. Förutom de många fördelar som anges ovan ger cykelbanor också två viktiga fördelar för alla invånare, oavsett om de väljer att resa med cykel eller inte.

Anslutningen av cykelbanor stimulerar ekonomin, säger experter. Forskning har faktiskt visat att cykelbanor faktiskt kan öka försäljningen för företag som de passerar förbi.

Säkra cykelbanor tenderar också att minska antalet fordon på vägarna, vilket sänker utsläppen och föroreningsnivåerna. Fordon producerar mer än 30 procent av koldioxidutsläppen och 80 procent av kolmonoxidutsläppen i USA varje år, och korta resor – av den typ som lätt görs med cykel – är de värsta brottslingarna.

Met cykelbanor förbättrar miljön och den lokala ekonomin, och de ger ett säkrare sätt att resa för både cyklister, bilister och fotgängare. Om du har skadats i en cykelolycka behöver du ett juridiskt ombud. För en kostnadsfri genomgång av ditt fall kan du kontakta Meinhart, Smith, & Manning, PLLC.

.

Leave a Reply