PNUNDP în lume

În calitate de una dintre primele țări care s-au angajat să reducă semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră (GES), Guvernul Indoneziei deschide calea către un viitor mai verde. Indonezia își propune să reducă nivelul emisiilor cu 26 % până în 2020, sub traiectoria de menținere a situației actuale, și cu 41 % cu un sprijin internațional adecvat. O mare parte din aceste emisii provine din schimbările de utilizare a terenurilor și din defrișări. Prin urmare, este esențial pentru Indonezia să își gestioneze în mod durabil baza de resurse naturale și practicile agricole, urmărind în același timp creșterea economică, avansarea dezvoltării generale și continuarea reducerii sărăciei. Provincia Nusa Tenggara de Est (NTT) este situată în partea de est a Indoneziei. NTT este una dintre cele mai sărace provincii din Indonezia, cu o incidență a sărăciei de 25,7 %, comparativ cu 16 % la nivel național (Sursa: Agenția Centrală de Statistică, BPS). Nivelul relativ ridicat al sărăciei este o problemă cronică, care durează de zeci de ani. Mijloacele de subzistență din NTT depind în mod covârșitor de agricultură (80 %), iar veniturile din mediul rural sunt de aproximativ șase ori mai mici decât cele din mediul urban.

Agricultura se desfășoară, în principal, sub forma unei producții agricole de subzistență bazate pe culturi pluviale. Cu practicile agricole actuale, comunitățile rurale sunt foarte dependente de climă pentru producția lor, iar asigurarea securității alimentare reprezintă o provocare majoră. În afară de climă, randamentul culturilor este, de asemenea, funcție de calitatea solului. În Asia de Sud-Est, mari suprafețe de terenuri cultivate sunt soluri tropicale acide, ceea ce le face puțin potrivite pentru agricultură. Agricultura din provincia Sulawesi Central este, de asemenea, practicată pe acest tip de soluri nisipo-argiloase acide și afectează producția de porumb și cacao, printre alte culturi.

Proiectul BIOCHAR face parte dintr-un efort de cercetare multidisciplinară pe teren executat în patru țări din Asia și Africa, și anume Zambia, Indonezia, Malaezia și Nepal, înființat de Institutul Norvegian de Geotehnică (NGI), Universitatea Norvegiană de Științe ale Vieții (UMB), în colaborare cu instituțiile relevante din țara gazdă. În cadrul acestei cercetări, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) se concentrează asupra introducerii biocharului în comunitățile rurale din NTT și Sulawesi Centrală. Practica constă în îmbunătățirea calității solurilor acide și uscate prin adăugarea de cărbune obținut din deșeuri de biomasă încălzite fără acces la oxigen (piroliză).

PNUD împuternicește comunitățile rurale și pledează pentru acțiuni politice care să ia în considerare importanța biocharului ca 1) o măsură de atenuare a schimbărilor climatice, prin sechestrarea CO2 în sol; și 2) ca o măsură de adaptare care îmbunătățește proprietățile solurilor expuse la uscăciune și umezeală extreme, îmbunătățind astfel randamentul culturilor și reducând vulnerabilitatea economică și de sănătate la schimbările climatice.

Relevanța proiectului BIOCHAR rezidă în faptul că abilitarea comunităților rurale de a utiliza o practică agricolă simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor aduce beneficii directe de îmbunătățire a randamentului culturilor și, ulterior, a mijloacelor de subzistență și, în același timp, beneficii indirecte de refacere a rezervelor de carbon din sol și de contribuție la reducerea emisiilor naționale de GES.

.

Leave a Reply