Gloria rugăciune catolică completă

La începutul erei catolice, toate rugăciunile erau recitate în limba latină, cu timpul și odată cu răspândirea acestei religii în întreaga lume, a devenit imperios necesară traducerea lor în diferite limbi pentru o mai bună înțelegere și mânuire a lor. În Liturghia orelor se recită cântecul: Toată creația laudă pe Domnul (Dn 3,57-88.56), în care se exprimă toată recunoștința care se simte pentru el, și se face întotdeauna la începutul fiecărei zile. De asemenea, găsim următoarele cuvinte:

„Să binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul cu Sfântul Duh; și să-l lăudăm și să-l preamărim în vecii vecilor.”

Toate aceste rugăciuni se referă la Gloria Dios, care nu este altceva decât aceeași rugăciune pe care o recităm toți catolicii ca de obicei:

„Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum a fost la început, acum și pururea și în vecii vecilor, amin”.

Această rugăciune se regăsește în toate cărțile care au o conotație liturgică și trebuie să fie întotdeauna luată în considerare pentru a ne apropia de Dumnezeu.

Printre nenumăratele doxologii pe care ni le prezintă Biserica Catolică, ni se arată într-o formă redusă Gloria Patri, iar într-o formă extinsă Gloria in excelsis Deo. Gloria Patri este ceea ce noi cunoaștem sub numele de Gloria, care se recită după fiecare rugăciune lungă. Când ne referim la această laudă, exaltăm unitatea Sfintei Treimi, pe care ar trebui să o avem mereu în vedere, fără a o neglija.

Când este vorba de Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, mulțumirile nu trebuie aduse separat, pentru că ele se referă la o singură persoană, de unde și motivul și originea unei astfel de laude. Nici în slujbe, nici în orice alt act liturgic nu este permisă lauda separată a acestor trei prezențe importante. Acest lucru se va face prin intermediul Gloriei, care a fost creată în acest scop.

După încheierea liturghiei, se obișnuiește să se săvârșească rugăciunea cu Gloria prelungită, care se recită cu următoarele cuvinte:

Rugăciunea de completare a Gloriei

„Slavă lui Dumnezeu în ceruri,
și pe pământ pace celor pe care îi iubește Domnul.

Pe slava Ta cea imensă Te lăudăm,
Te binecuvântăm, Te adorăm,
Te slăvim, Îți mulțumim,
Doamne Dumnezeule, Împărate ceresc,
Dumnezeu Tatăl Atotputernic Domn,
Fiul cel Unul și Unic, Iisus Hristos.

Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui;
Tu care ridici păcatul lumii,
miluiește-ne pe noi;
Tu care ridici păcatul lumii,
miluiește-ne pe noi;
Tu, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui,
miluiește-ne pe noi;
pentru că numai Tu ești Sfânt,
Doamne, numai Tu, Cel Preaînalt, Iisus Hristos,
cu Duhul Sfânt, întru slava lui Dumnezeu Tatăl.

Amen.”

Slăvirea lui Dumnezeu te face smerit la trup și la suflet, ba mai mult, îți dă poziția pe care numai Dumnezeu ți-o poate conferi, de fiu iubit.

Leave a Reply