Armored dinosaurs(Ornithischia: Ankylosauria)) ze środkowej i górnej jury w Anglii

Do tej pory najwcześniejsze bezsporne pozostałości ankylozaurów (dinozaurów pancernych) pochodziły z warstw w górnej dolnej kredzie; W rzeczywistości jednak okazy przypisywane ankylozaurom z rodziny Nodosauridae występują w środkowej i górnej Jurze angielskiej ze środkowego Callovian (niekompletna żuchwa Sarcolestes leedsiLydekker), górnego Oxfordian i górnego Tithonic (kręg ogonowy, ząb). Ząb tytoniczny i zęby Priodontognathus są duże i podobne do tych u Nodosauridae Priconodon i Sauropelta (dolna kreda, USA). Niekompletna żuchwa Sarcolestes przypomina żuchwę Sauropelta, z płytką skórną wtopioną w powierzchnię boczną i rzędem zębów ciągnącym się do przedniego końca szczęki; pierwszy ząb kaniniformy jest cechą niezwykłą. Czworonożne ankylozaury i stegozaurydy prawdopodobnie reprezentują odrębne linie ewolucyjne, które sięgają co najmniej dolnej jury, a obie linie prawdopodobnie wywodzą się od dwunożnych dinozaurów ornitopodów. Nodosauridae występowały w Europie od środkowej jury do późnej kredy, a do Ameryki Północnej dotarły prawdopodobnie przez ≪filtr≫ we wczesnej kredzie.

.

Leave a Reply