Selections from the Works of Ambroise Paré

AMBROISE PARE (1510?-1590), hoewel opgevoed als barbier-chirurgijn, groeide uit tot de grondlegger van de Franse chirurgie, een van de lichtende lichten daarin, en een van de grootste militaire chirurgen aller tijden. Hij publiceerde veel tijdens zijn leven, en zijn verzamelde werken verschenen in vele edities na zijn dood. Er moet een zeer groot aantal exemplaren van zijn werken zijn geweest, en toch zijn de vroegere exemplaren uiterst zeldzaam of zelfs onvindbaar in sommige van de grootste medische bibliotheken. Pare’s ervaringen werden in de praktijk opgedaan tijdens talrijke veldtochten, veldslagen en belegeringen waarbij hij verschillende Franse koningen diende tegen die stormachtige stormvogel van de zestiende eeuw, Karel V. Behalve zijn praktische vaardigheid als chirurg, is Pare’s naam in alle latere tijden geëerd als het ideaal van een eerlijke, bescheiden man met een zeer humaan karakter, met een intens gevoel van medeleven voor de gewonde soldaat die werd verwond door schotwonden of pijlpunten. Zijn bescheidenheid is samengevat in zijn motto, “Je le pansay et Dieu le guarit.”

Leave a Reply