Gepantserde dinosauriërs (Ornithischia: Ankylosauria)) uit het Midden- en Boven-Jura van Engeland

Tot nu toe zijn de oudste onbetwistbare resten van ankylosauria (gepantserde dinosauriërs) afkomstig uit lagen in het bovenste deel van het Onder-Krijt; In feite komen echter in het Midden- en Boven-Jura van Engeland exemplaren voor die kunnen worden toegeschreven aan de Ankylosauriërfamilie Nodosauridae uit het Midden-Callovien (incomplete onderkaak van Sarcolestes leedsiLydekker), het Boven-Oxfordien en het Boven-Tithonien (staartwervel, tand). De tithonische tand en die van Priodontognathus zijn groot en lijken op die van de Nodosauridae Priconodon en Sauropelta (Onder-Krijt, VS). De onvoltooide onderkaak van Sarcolestes lijkt op die van Sauropelta, met een aan het laterale oppervlak vergroeide huidplaat en een rij tanden die zich tot het voorste einde van de kaak uitstrekt; de eerste caniniforme tand is een ongewoon kenmerk. De viervoetige ankylosauriërs en stegosauriërs vertegenwoordigen waarschijnlijk afzonderlijke evolutionaire lijnen die tenminste teruggaan tot het Onder-Jura, en beide lijnen stammen waarschijnlijk af van tweevoetige ornithopode dinosauriërs. De Nodosauridae kwamen in Europa voor van het Midden Jura tot het Laat Krijt, en bereikten Noord-Amerika waarschijnlijk via een ≪filter≫ in het Vroeg Krijt.

Leave a Reply