Jövő nemzedékek

A BBC televízió jótékonysági műsoráról lásd: Jövő nemzedékek.

A jövő nemzedékek az emberek jelenleg élő nemzedékei után a jövőben eljövendő nemzedékek. A jövő nemzedékét szembeállítják a jelenlegi és a korábbi nemzedékekkel.

A jövő nemzedékek erkölcsi türelme mellett sokat érveltek a filozófusok, és a hatékony altruizmus hívei fontos, elhanyagolt ügynek tartják.

A kifejezést arra a hatásra kezdték használni, amelyet a jelenleg élő nemzedék gyakorol arra a világra, amelyben a jövő nemzedékek élni fognak, arra a világra, amelyet a ma élő emberektől örökölnek. Erre a fogalomra utal az ENSZ Brundtland-bizottságának 1987. március 20-i, a fenntartható fejlődés fogalmának részeként legtöbbet idézett definíciója: “a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek képességét saját szükségleteik kielégítésére.”

Walesben ez az erkölcsi kötelezettség jogi kötelezettségként van kódolva a 2015-ös Well-being of Future Generations (Wales) Act-ben és a jövő nemzedékek biztosának szerepében. Hasonlóképpen Magyarországon 2008-ban hozták létre a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának hivatalát.

Leave a Reply