FØR DIG FORBERED MED GMAT® QUESTION A DAY

Sætningen, som den er skrevet, indeholder en sammenligningsfejl, der involverer ordet “distinguish”. Den lyder: “skelne organisk amnesi … fra psykogen amnesi”. Generaliseret er dette i formen skelne X fra Y. Dette kan “lyde” fint, men i GMAT er den korrekte brug skelne mellem X og Y.

En hurtig gennemgang afslører en 3-2 opdeling, idet (C), (D) og (E) begynder med det korrekte “mellem”, mens (A) og (B) ikke gør det.

(A) kan umiddelbart elimineres på grund af den ovenfor nævnte sammenligningsfejl.

(B) flytter rundt på de modificerende sætninger, men bruger stadig den forkerte sammenligningsform: “skelne organisk amnesi fra psykogen amnesi”. Eliminer (B).

(C) tilføjer pronomenet “de”, som ikke har nogen logisk antecedent. (C) ønsker, at “de” skal henvise til personer, der lider af organisk amnesi, men disse personer er ikke nævnt i sætningen. Et pronomen skal henvise til et bestemt navneord i sætningen. Som skrevet lyder (C) som om neurovidenskabsfolkene har fået et stumpt traume mod hovedet. Eliminer (C).

Leave a Reply