BETYDNING TÅRNUMMER 901

Vagterenglene fortæller dig ved at vise dig engeltallet 901, at du skal have en konstant forbindelse med Gud med hensyn til dit åndeligt baserede erhverv og følge din guddommeligt guidede intuition med tillid. Engletallet 901 minder dig om, at du bliver nødt til at deltage i skabelsen af alle situationer og betingelser for din eksistens ved hjælp af dine overbevisninger, dine tanker og dine følelser. Alt dette skaber automatisk den indre og ydre verden, og du har magten og energien i dig, som du kan bruge i positiv eller negativ retning. Brug denne energi og magt til at skabe forandringer, der vil give dig uafhængighed og glæde. Skab det bedste for dig selv, og kast et positivt lys på din tilværelse såvel som udenfor.

Budskabet bag engeltallet er, at du bliver nødt til at bevare din optimistiske og positive sindstilstand og have tanker fyldt med lys og kærlighed. Alt dette indebærer, at du måske bliver nødt til at stå over for mål, der vil ændre nogle aspekter af dit liv, men som vil forblive positive, da nye muligheder vil opstå meget hurtigt.

Med engeltallet 901 fortæller engleriget dig, at det nu er tid til at tage eller overveje en ny begyndelse med hensyn til retningen af din eksistens og din livsstil. Din sande spiritualitet er ved at manifestere sig, og skytsenglene og de universelle energier støtter dig og guider dig på din livsvej.

Engletallet 901 bringer energierne og vibrationerne fra tallene 9, 0 og 1 sammen. Tallet 9 repræsenterer tjeneste for menneskeheden, følsomhed og karakterstyrke, positivt eksempel, generøsitet, venlighed, kaldsidealisme og non-konformitet, mens det henviser til enderne. Tallet 0 vibrerer med attributterne for de universelle energier, udviklingen af de åndelige aspekter, evigheden, integriteten, udgangspunktet og de kontinuerlige cyklusser. Tallet 1 vedrører intuition, fremskridt, ny begyndelse, motivation, skabelsen af din egen virkelighed, inspiration, viljen til at bevæge sig fremad, det unikke og udgang af komfortzonen.

Leave a Reply