Temperament Raka: 6 věcí, které Raka rozčilují

Jako znamení zvěrokruhu, o kterém se mluví jako o pečovateli a empatovi, je Rak často označován za měkkotu. Jako emocionální vodní znamení jsou Raci známí svou citlivostí a citovou hloubkou. Jsou také považováni za vysoce intuitivní, tajnůstkářské a velmi prozíravé znamení se schopností číst v lidech jako psychoanalytik.

Rakové však nejsou vždy milí a nadýchaní a díky své emocionální povaze mohou být také velmi náladoví a někdy je děsí, když nejsou šťastní. Kromě toho mohou mít Rakové sklon dlouho si uchovávat citovou zátěž a nechat se citově vyburcovat ze zdánlivě neškodných a náhodných důvodů. Zde se podívejte na 6 věcí, které s největší pravděpodobností vyvolají temperament znamení zvěrokruhu Raka.

Zrada a nevěra.

Rakové mají pověst velmi pomstychtivých, když jimi jejich milenci nebo spojenci opovrhují. Raci mohou být velmi velkorysí, ale také poněkud majetničtí, pokud jde o lidi, které si pustí k srdci. Raci bývají velmi opatrní a nejistí, pokud jde o to, komu důvěřují, a tak každý jedinec, který se otočí a zradí je, Rakům jistě zasadí velmi hlubokou a zraňující ránu. Je to jedna z nejškodlivějších věcí, kterou můžete Rakovi udělat, a je pravděpodobné, že vám už nikdy nebude věřit a dívat se na vás stejně. To platí zejména v případě nevěry, protože Raci mohou být extrémně žárliví partneři. Mají tendenci být velmi teritoriální a chránit si to, co jim patří, a myšlenka na to, že by se mezi ně a posvátné citové pouto, které mají s jinou osobou, postavil někdo jiný, v nich může vyvolat vztek.

Overbearing People.

Přes svou velkorysou a vstřícnou povahu mají Raci tendenci mít ve své osobnosti silně nezávislý prvek, který z nich dělá spíše vůdce než následovníky. Jsou odolní vůči panovačným lidem a mohou se stát vzdorovitými, když se cítí být vystaveni nátlaku. Raci jsou citliví na agresivní tóny řeči a výsměch. Na autoritativní výtky panovačných lidí mohou Raci často reagovat pasivně agresivním a nedospělým způsobem, například úmyslně ignorovat to, co se jim říká, nebo na protest bouchat dveřmi a předměty. Raci se obecně nesnaží lidi ovládat a vnucovat jim svou vůli. Podle stejného měřítka nemají příliš tolerance ani trpělivosti k lidem, kteří se je snaží ovládat, zejména pokud vědí, že to nepochází z láskyplného místa.

Sabotování jejich pocitu bezpečí.

Touha po bezpečí je jedním z určujících rysů osobnosti Raka. Aby tuto jistotu získali, jsou Raci ochotni vymanit se ze své komfortní zóny a podnikat ve světě odvážné a ambiciózní kroky. Rakové se vyznačují tím, že jsou vhodní pro úspěch v obchodní sféře a jako podnikatelé. Často mají vysokou motivaci vybudovat si mimo jiné finanční svobodu a prosperitu. Z tohoto důvodu Raci neberou na lehkou váhu, když lidé ohrožují jejich úspěch nebo živobytí. Raci pravděpodobně chovají větší strach z chudoby než jiná znamení a bezdomovce Raka uvidíte jen zřídka. Proto mohou být obzvláště nevraživí vůči těm, kteří se snaží ukrást nebo sabotovat to, na čem tvrdě pracují. Kromě toho mají Raci tendenci vyhýbat se nepříjemným situacím, a tak je může rozzlobit, když jsou nuceni dostat se do nejistých situací, v nichž se cítí zranitelní a mohou se vystavit ponížení.

Urážení nebo poškozování jejich rodiny & Přátel

Jednou věcí je napadnout Raka, ale jinou věcí je napadnout někoho, na kom jim hluboce záleží. Mnozí Raci mohou být nadmíru rytířští a směle přispěchat na pomoc svým blízkým v nouzi. Vzhledem k citové vazbě a poutu, které mají tendenci vytvářet si ke svému kmeni nebo vnitřní skupině, budou Raci často brát urážky a útoky na své blízké velmi osobně, jako by byly namířeny proti nim. Intenzita jejich rozhořčení může být alarmující a připomíná agresi rozzuřené matky slepice, která reaguje na dravé mrchožrouty lovící její vejce a vylíhlá mláďata.

Být na ně zlý.

Rakové nikdy nezapomenou na laskavé gesto, ale zlý čin nebo zlá slova, která jim byla učiněna, se jim pravděpodobně navždy vryjí do paměti. Rakoví lidé mohou být sběrači křivd, kteří si časem nashromáždí dlouhý soubor negativních vzpomínek, které je pronásledují a vyvolávají negativní emoce pokaždé, když si na ně vzpomenou. Následně v průběhu času Rakové nakonec přemění spoustu zranění a vnitřního neklidu, které jim tyto vzpomínky způsobují, a přidají je na hořící hromadu křivd, které se jim staly, a použijí je k rozdmýchání ohně svého spravedlivého rozhořčení. V mládí bývají Raci naivní, milí a plaší. Pokud nemají to štěstí, že prožijí blažený život neposkvrněný přítomností zlomyslných a negativních lidí, většina Raků si nakonec vypěstuje silnější kůži a ostřejší drápy pro ochranu svého sebevědomí a silnou odvetu proti zlým a nepřátelským lidem.

Vykořisťování.

Nakonec, i když Rakové mohou být velmi štědří a altruističtí, běda tomu, kdo se snaží zneužívat nebo brát jako samozřejmost dobré skutky, které pro ně Rak vykoná. Raci jsou velmi prozíraví a opatrní, pokud jde o jejich sebezáchovu, takže když nasadí krk pro někoho jiného jako dobrovolný akt dobré vůle, raději si toho važte a hlavně nebuďte chamtiví. Je vždy dobré, když se k vám Rak chová jako k rodině, ale nechovejte se k němu jako k bankomatu nebo svému osobnímu stroji na laskavosti. Je chybou vykládat si laskavost Raka jako slabost, protože Rakové mohou rychle ztratit trpělivost s někým, kdo za sebe nepřebírá zodpovědnost.

.

Leave a Reply