Obrnění dinosauři(Ornithischia: Ankylosauria)) ze střední a svrchní jury Anglie

Nejstarší nesporné pozůstatky ankylosaurů (obrněných dinosaurů) pocházejí z vrstev ve svrchní části spodní křídy; Ve skutečnosti se však ve střední a svrchní juře Anglie vyskytují exempláře, které lze přiřadit k ankylosauří čeledi Nodosauridae, a to ze středního kaloviku (neúplná čelist Sarcolestes leedsiLydekker), svrchního oxfordienu a svrchního tithonu (ocasní obratel, zub). Zuby tithona a Priodontognathus jsou velké a podobné zubům Nodosauridae Priconodon a Sauropelta (spodní křída, USA). Neúplná dolní čelist Sarcolestes se podobá čelisti Sauropelta, s kožní destičkou srostlou s boční plochou a řadou zubů sahající až k přednímu konci čelisti; neobvyklý je první špičatý zub. Čtyřnohí ankylosauři a stegosauridi pravděpodobně představují samostatné vývojové linie, které sahají přinejmenším do spodní jury, a obě linie pravděpodobně vznikly z dvounohých ornitopodních dinosaurů. Nodosauridae se v Evropě vyskytovali od střední jury do pozdní křídy a do Severní Ameriky se pravděpodobně dostali ≪filtrem≫ v rané křídě.

.

Leave a Reply