Efektivní alternativy „time outu“

Poslední týden jsme si řekli pár kontroverzních věcí o nepoužívání „time outu“ u dětí.

Time out je v některých rodičovských kruzích tak trochu posvátná kráva. Nemáme v úmyslu tímto tématem rozbourat žádné peří, ale Jason a já věříme, že jedním ze způsobů, jak se učit, je trochu otřást věcmi.

Jako rodiče se učíme tím, že se na věci podíváme novým pohledem a ptáme se: „Opravdu tato ____ (vložte výchovný postup) dlouhodobě funguje pro mě a mé děti?“

Někdy jsme dostali zajímavé odpovědi, když jsme si položili tuto otázku. A někdy jsme svou výchovu změnili.

Ale tady je další zajímavá otázka…

Pokud byste chtěli upustit od používání time outů, co byste dělali místo toho?“

1. Co děláte? Udělejte si přestávku

Udělat si přestávku je něco jiného než time out. Může nastat situace, kdy chování vašeho dítěte začne ovlivňovat ostatní více, než je vám příjemné. Možná dítě pláče v kostele nebo v knihovně nebo možná dítě křičí po třídě, zatímco ostatní děti provádějí tichou meditaci. Nevadí mi, že děti trochu ovlivňují ostatní, ale může nastat okamžik, kdy dítěti řeknu: „Vypadá to, že chceš běhat a být hlasitý, zatímco ostatní děti meditují. Můžu ti najít místo, kde to můžeš dělat venku, ale tady ti to nepůjde.“

Dítěti se tím sděluje: „Mám tě rád a chci pro tebe vymyslet způsoby, jak dělat věci, které chceš dělat, a také mi záleží na těch ostatních lidech a nechci, abys ovlivňoval jejich večeři/meditaci/návštěvu knihovny.“ A tak se to stane. To se liší od sdělení, které by dětem mohl přinést time out.

2. Používejte svůj uklidňující plán

Uklidňující plán je plán vytvořený během klidné a tiché chvíle, kdy si člověk (dospělý nebo dítě) sestaví seznam věcí, které chce udělat, když je rozrušený. Nevíte, jak ho vytvořit? Klikněte zde a vytvořte si individuální plán pro sebe a svou rodinu.

3. Udělejte si „Time In“

„Time In“ je situace, kdy se s dítětem rozhodnete pro společnou klidnou chvilku – nebo se dítě rozhodne pro svou klidnou chvilku samo -, aby se znovu spojilo a uklidnilo. Možná máte doma speciální útulné místo, které byste k tomu mohli využít. S Jasonem jsme v naší třídě i mimo ni vyčlenili malá místa, kam se děti mohly uchýlit a ostatní děti věděly, že je nemají rušit. Někdy jsou na těchto místech knihy o pocitech, papír a tužky na kreslení nebo psaní příběhů a další potřeby pro uklidnění. Pořád vám to zní jako „time out“? Tady je velký rozdíl – možnost volby. Dítě si samo vybírá, jak dlouho bude tento „time in“ trvat a kdy bude připraveno se znovu zapojit.

4. Naslouchejte pohledu dítěte

Jeden dobrý přítel řekl, že „vždycky existuje důvod“, proč dítě dělá věci, které dělá. Buďme však upřímní, jsou chvíle, kdy si u svých dětí (nebo u svého manžela) myslím, že jim naslouchám, abych si o chvíli později uvědomila, že jsem spíše naslouchala svému vlastnímu úsudku a odsouzení, než abych naslouchala se soucitem. Ještě někdo to má podobně?“

Teprve když odložím stranou své soudy a negativní pocity, mohu naslouchat dobrým důvodům, proč dítě udělalo to, co udělalo. A pokud stále nedokážu naslouchat přes vlastní odsouzení, mohu se alespoň zeptat: „Jaký byl tvůj dobrý důvod, proč jsi házel hlínu na stěny koupelny?“

Přisuzujte dětem ten nejlepší možný motiv, který je v souladu s fakty.“
-Nel Noddings

Když se se mnou děti podělí o svůj úhel pohledu, říkám věci jako: „Aha, teď už mi to dává smysl.“

Přisuzujte dětem ten nejlepší možný motiv. Nebo: „Tvůj úhel pohledu je pro mě důležitý.“ Nebo: „Opravdu se ti snažím porozumět a usnadnit ti věci v tvém životě.“ Nebo: „To je pro mě důležité. Nebo: „Aha, takže ses snažil ____, když se stalo tohle ____ (nečekaná věc).“

Spolupracujte na různých řešeních

Tento krok může opravdu nastat až poté, co se dítě uklidní a vaše dítě cítí, že mu rozumíte. Teprve pak si opravdu můžete s dítětem promluvit o tom, jak by to příště mohlo probíhat jinak, a vymyslet plán.

Doufáme, že tyto jednoduché postupy budou přínosem pro vás i vaši rodinu. Budeme rádi, když se nám ozvete. Máte další alternativy k „time outům“?

Boom-moooo! (To je zvuk, který vydává posvátná kráva, když přistane.)

S srdečným pozdravem,
Cecilia a Jason

.

Leave a Reply