112 Numerology Meaning – Plus Potential Angel Messages For 112

33 Shares

V tomto článku se budeme zabývat významem vidění čísla 112.

Předně, pokud to nevíte, numerologie je starobylý systém založený na energetických významech a asociacích čísel.

Znaky a poselství z vesmíru, od boha, ducha nebo nějaké vyšší síly se nám zjevují neustále – je na nás, abychom se na ně jako jednotlivci (a kolektiv) naladili.

Když se ve vašem životě objeví nějaké číslo, předkládá vám zprávu, které máte naslouchat.

Opakující se číslo se může objevit ve vašich snech, prostřednictvím „času“, tj. pokaždé, když se podíváte na hodinky, hodiny nebo telefon, nebo různými jinými způsoby, včetně toho, že jdete po ulici a číslo slyšíte nebo vidíte.

Například si můžete neustále všímat času, kdy je 13:12, a pak vám přijde účet za potraviny na 112 dolarů.

Numerologická čísla jsou také někdy známá jako andělská čísla, a to proto, že se věří i ví, že pocházejí z vyšší dimenze nebo úrovně vědomí.

Andělská sféra je místem, kde existují a působí andělské, vzestoupené, multidimenzionální a „světelné“ bytosti (bytosti existující na vyšších úrovních světla), avšak tyto sféry nejsou nad a mimo naši lidskou realitu.

Máme k nim stále přístup a můžeme se s nimi spojit.

Bez dalších okolků vám přinášíme

energetickou symboliku a význam vidění andělského čísla 112.

Rovnováha, uzemnění & Dualita

Protože se numerologie čísla 112 skládá z 11 a 2, má toto číslo několik závažných aplikací. Číslo 11 je mistrovským číslem a číslo 2 je „základní vibrací“ mistrovského čísla 11. V tomto případě se jedná o „základní vibraci“.

2 se označuje jako základní vibrace, protože při výpočtu čísla životní dráhy se tři mistrovská čísla také redukují na jednu číslici.

Číslo 2 tedy konstruuje základní podstatu čísla 11.

Angelské číslo 112 v sobě tedy nese energetický význam čísel 11 a 2 a tato dvojkombinace je mimořádně silná.

Číslo 2 je znamením duality a rovnováhy. Číslo 11 je energetický význam čísla 2 umocněný.

Při pohledu na číslo 112 dále vidíme, že čísla se sčítají do čísla 4 – čísla uzemnění, praktičnosti a fyzického projevu a struktur.

Numerologie čísla 112 nám zde tedy ukazuje, že existují určité silné a mocné energie a kvality, které je třeba uzemnit a sloučit do fyzického, do každodenního života.

Číslo 4: Praktické číslo

Číslo 4 se vztahuje k praktičnosti, povinnosti, odpovědnosti, bezpečnosti, fyzickým strukturám a pocitu sounáležitosti a k materiálnímu pohodlí a projevům.

Pokud se vám stále objevuje číslo 112, vesmír vám posílá významné poselství.

Tímto poselstvím či znamením je, abyste se zaměřili na energetické asociace čísel 11 a 2 a uzemnili je do tělesnosti.

Jste informováni o tom, že musíte věnovat více času práci na nalezení fyzických struktur a prostředků k uzemnění svých snů do reality.

Možná jste se zasekli ve fázi vizí nebo nápadů svého podnikatelského plánu, nástěnky vizí, přání duše nebo srdce a plánů, cílů a tužeb v reálném životě?

Jste se opravdu snažili uplatnit a vytvořit si příležitosti a cesty, které potřebujete k úspěchu?

Číslo 4, které je všezahrnujícím neboli holistickým číslem 112, v podstatě znamená, že vše, co je níže prozkoumáno číslem 11 a číslem 2, lze zesílit, vylepšit a uzemnit (strukturovat a zabezpečit) do každodenního života.

Vaše sny, nápady a záměry mohou zapustit kořeny!

112: Mistrovské číslo 11 zesílené

Číslo 11 je prvním z pouhých tří mistrovských čísel v numerologii. Proto je jeho přítomnost zde v čísle 112 hluboce významná a silná.

Číslo 11 je číslem duchovního osvícení a vize. Lidé s životní dráhou 11 jsou velcí vizionáři.

To znamená, že i vy disponujete značnou vizionářskou silou a nadáním. Jedenáctka je číslo, které představuje všechny následující vlastnosti:-

 • Psychické schopnosti
 • Zvýšenou a rozvinutou intuici
 • Duchovní osvícení
 • Imaginaci
 • Umělecké nadání
 • .

 • Tvořivý génius
 • Soucit
 • Empatie
 • Laskavá a podporující osobnost
 • Poradenská podstata
 • „Šaman“
 • Vidoucí, jasnovidec, léčitel a terapeut
 • Mystik/mystika
 • Hudebník, spisovatel, básník nebo spisovatel
 • Astrologie/ astrolog
 • Klairvoyance
 • Snění a podvědomí
 • Filozofie
 • Učitelství
 • Metafyzická a esoterická studia a uvědomění

Jak vidíte, mistrovské číslo 11 má velmi silnou vibraci.

Propojení s těmito aspekty sebe sama nebo s těmi, které se týkají konkrétně vás, a navíc práce na jejich posílení a integraci vám umožní zazářit a uspět na zvolené cestě.

Mnoho jedenáctek se stane neuvěřitelnými učiteli, filozofy, spisovateli, tvůrci, hudebníky, jasnovidci, senzibily nebo duchovními učiteli a léčiteli.

Rezonujete s některou z těchto profesí? Možná jste již obdrželi znamení, která vás na jednu nebo více těchto cest nasměrovala?

V kombinaci s energií čísla 4 vám anděl číslo 112 říká, že nyní je ten správný čas.

Nyní je čas provést tyto změny, podniknout tyto kroky a plně se sladit se svou skutečnou službou, cestou duše a sebe sama.

Číslo 2: Partnerství & Harmonie

Číslo 2 je číslem symbolizujícím mír, harmonii a spolupráci.

Energetické asociace tohoto čísla zahrnují osobnost reprezentovanou oceňováním kompromisu, spolupráce, vzájemného respektu a porozumění a týmové práce.

Pokud se tedy často setkáváte s číslem 112, jsou to vlastnosti, na které máte dbát.

Ukazují se vám také části vašeho já, které jste buď zanedbávali, nebo které jsou přítomny a mohou být dále posíleny pro plné ztělesnění a sebeposílení.

Vztahy jsou nedílným tématem čísla 2 a mohou zahrnovat obchodní partnerství, rodinné svazky, přátelství, milostná partnerství a svazky spřízněných duší nebo spřízněných duchů.

Vzhledem ke všemu, co nyní víte o andělském čísle 112, může toto číslo přinést mnoho poselství.

Podívejme se nyní na některá možná andělská poselství čísla 112 na základě mistrovského čísla 11, čísla 2 a čísla 4.

7 možných andělských poselství čísla 112.

Poselství první:

Nebyli jste v souladu a kontaktu se svou životní cestou, duší nebo skutečným životním směrem.

Možná jste ztratili kontakt a povědomí o hodnotě a důležitosti blízkých vztahů, případně jste se odladili se svými jedinečnými dary, talenty a vášněmi?

Jeden významný aspekt vašeho já byl jistě ohrožen!“

Sdělení druhé:

Je málo rovnováhy mezi vaší službou druhým, reprezentovanou mistrovským číslem 11 a jeho silnou vibrací, a způsobem, jakým tento aspekt vás samých a vašeho života působí na druhé a jak se s nimi dělí.

V honbě za vyššími věcmi nejspíš „jedete sólo“, ale nedokážete do ní zapojit své nejbližší nebo vytvořit prostor pro sdílené a společné podniky.

Sdělení třetí: „Víte, co je to „sólo“?

Podle bodu 2 jste v touze po harmonii a spolupráci zanedbávali své individuální silné stránky a talenty.

Možná jste přikládali příliš velký význam vazbám a vztahům, které máte, a to způsobilo, že jste se více přiklonili k „2“ v čísle 112 a méně jste ztělesňovali „11“.

Sdělení čtvrté:

Jste žádáni, abyste se více sladili se svou psychickou, duchovní a vizionářskou stránkou.

Jste pravděpodobně tvůrčí duše s jedinečným nadáním a uměleckými schopnostmi.

Jste také neuvěřitelně duchovně uvědomělí a intuitivní a s největší pravděpodobností máte psychické a jasnovidecké schopnosti a dary.

Přesto k nim nepřistupujete tak často, jak byste měli. Vaše jedinečná životní dráha nebo záměr duše může konkrétně tíhnout k léčitelskému umění nebo jiným duchovním službám, oborům či profesím.

Poselství páté:

Uvízli jste ve fázi „vizionářství“. Máte nápady a vize, ale ještě je nedokážete uzemnit do fyzické reality.

Musí chybět praktické struktury a prostředky pro dosažení úspěchu, případně stále ještě sníte a stanovujete si záměry pro budoucí cíle a úspěchy.

Sdělení šesté:

Existuje nerovnováha mezi vaším nižším já a vyšším já.

Vaše syrové emoce, potřeby, přání a touhy nejsou v rovnováze nebo v souladu s vaším vyšším já, vyšší myslí a vnitřním intuitivním vedením; jste „v rozporu“ sami se sebou.

Můžete mít záblesky své ideální a nejvyšší vibrační verze sebe sama, ale aktivně ji nežijete a nespojujete se s ní.

Stále existuje prostor pro seberozvoj a léčení, nebo se přítomnost 112 opakovaně se objevující ve vašem životě pokouší působit jako poslední katalyzátor a jiskra k akci a integraci.

Sdělení sedm:

Zapojujete se vědomě do kosmického, božského a vyššího vědomí? Jedenáctka je mocné číslo a mistrovské číslo, proto má vysokou frekvenci.

Život je multidimenzionální zkušenost a ve skutečnosti existuje tolik různých realit.

Život a světy vytvořené vašimi přáteli, vrstevníky nebo současným partnerem nemusí odpovídat vašemu skutečnému já.

Možná jste upadli do nižších vibračních cyklů a vzorců myšlení a chování.

Možná také nevědomky snižujete své morální zásady a normy, aby odpovídaly zásadám společnosti, na kterou jste zvyklí.

Jinými slovy, otevřeli jste se vědomě skutečné změně a vnitřnímu posunu, o kterém víte, že si ho vaše vyšší já přeje?

Angelské číslo 112 vás žádá, abyste vyrovnali, spojili a uzemnili energie vyšších dimenzionálních frekvencí do každodenního života, aby se duch, duše a božské či kosmické vědomí spojily s vaší pozemskou realitou.

👉Doporučujeme vám: Naučte se numerologii: Snadno pochopitelný průvodce pro začátečníky

112 Význam numerologie - plus potenciální andělská poselství pro 112

33 Akcie

Leave a Reply